Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

KOOTuki seuraa Digivisio 2030 -hankkeen työtä ja osallistuu verkostona hankkeen suunnitelmia ja työkokonaisuuksien kommentointiin pyydettäessä.  


Digivision 2030 -hankkeen vuosien 2021-2024 suunnitelmien kommentointi 23.8.-8.9.2021

Children Display