Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuva 2. Tutkijan J.E. Hirsch Google Scholar -profiili: [1] julkaisut voi järjestää profiilissa nimekkeen, viittausmäärän tai julkaisuvuoden mukaan. [2] Profiilissa näkyy henkilön julkaisujen keräämät viittaukset, h-indeksi ja i10-indeksi kaikilta vuosilta sekä viimeisten 5 vuoden ajalta. Lisäksi julkaisun nimeä klikkaamalla, saa esiin kyseisen julkaisun tarkemmat tiedot ja viittausmäärää klikkaamalla saa näkyviin julkaisuun viittaavat julkaisut. Kuvan lähde: Google Scholar <http://scholar.google.fi/> 13.4.2022

 

Rajoitteet ja kritiikki

  • Aineiston sisällöstä, kattavuudesta ja päivitystiheydestä ei ole saatavissa täsmällistä tietoa.
  • Viittaukset voivat myös vähentyä, mikäli hakukone ei löydä jo indeksoimiaan julkaisuja, jolloin se poistaa ko. viittaukset.
  • Tieteellisten aineistojen lisäksi sisältää paljon myös ei tieteellistä, kuratoimatonta aineistoa. Viittauksissa ovat myös yliedustettuina ei-tieteelliset viittaukset.
  • Sisältö on helposti manipuloitavissa. Aiheesta voi lukea lisää artikkelista López-Cózar E.D., Robinson-García N., Torres-Salinas D. (2014) The Google scholar experiment: How to index false papers and manipulate bibliometric indicators. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65(3), 446-454
  • Hakuominaisuudet ovat kehittymättömät kaupallisiin tietokantoihin verrattuina eikä palvelu sovellu hyvin laajempien bibliometristen selvitysten tekemiseen.
  • Tarjoaa hyvin suppean määrän julkaisuperusteisia indikaattoreita.

Lähteet

Google (ei päiväystä) About Google Scholar. [Verkkoartikkeli] Saatavilla: https://scholar.google.com/intl/fi/scholar/about.html [Viitattu 18.2.2022]

...