Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

 

Tässä ohjeistuksessa löydät kaikki tarvittavat toiminnot ennen verkkokokousta ja sen aloittamisen aikana. Näiden ohjeiden jälkeen olet valmis osallistumaan kokoukseen.

Ohjeet toimivat numerojärjestyksessä kokoukseen kirjauduttaessa. Tässä ohjeistuksessa osa toiminnoista voi olla poissa käytöstä, jos osallistut kokoukseen Participant -tasoisena käyttäjänä. Tällöin sinulla ei ole käytössä mm. mikrofonia ja kameraa, joten myös Ääniasetukset verkkokokoushuoneessa ovat poissa käytöstä.

Jos tiedät, että olet Participant käyttäjä, niin keskity tarkastelemaan ohjeen osioita 1, 5, 6 ja 7. Ne ominaisuudet ovat käytössäsi.


 

Panel
borderColor#66a4ae

Children Display
depth2
excerpttrue