Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pääset käyttämään palvelua siirtymällä osoitteeseen connect.funet.fi ja tunnistautumalla Haka:n avulla.


TietosuojahuomioHenkilötietohuomio: Funet Tiimi on Funetin asiakasorganisaatioiden, lähinnä Suomessa toimivien korkeakoulujen, yhteiskäyttöinen.
Järjestelmän toimivuuden takia ovat seuraavat henkilötiedot sinusta näkyvillä kaikille järjestelmää käyttäville: Etunimi, Sukunimi, sekä EPPN.

EPPN on sinun kotiorganiaastiosi luovuttama yksilöivä tietue, usein sähköpostiosite. Kotiorganisaatiosi/korkeakoulusi on tämän palvelun
henkilötietojen osalta rekisterin pitäjä.

Privacy notice: Funetn Tiimi is a shared service between Funet member organizations, mostly universities. The following information about you
is visible to all users: First name, Family name, EPPN.

EPPN is a value that identifies you and is provided by your home organization,
usually your email address. Your home organization, usually your university, is the Data Controller.

Anmärkning om personuppgifter: Funet Tiimi samanvänds av flera Funets medlemsorganisationer, främst högskolor. För att systemet skall fungera är följande uppgifter om dig synliga för alla användare: förnamn, efternamn och EPPN. EPPN är ett värde, oftast din epostadress, som identifierar dig.

EPPN
bestäms och ges av din hemorganisation som också fungerar som personuppgiftsansvarig

...