Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Tässä esitetään korkeakoulujen ja CSC:n yhteistoiminnassa keskeiset ohjausyhteistyön rakenteet, kokoonpanojen tehtävät ja jäsenyydet (päivitetty 23.4.2024). Ohjausyhteistyön rakenteiden kautta korkeakoulut korkeakoulut 

 • 1) ohjaavat CSC:tä omistajina yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja omistajien omistajayhteistyötä varten muodostaman neuvottelukunnan kautta
 • 2) ohjaavat palveluita CSC:n asiakkaana suoran asiakasohjauksen keinoin
 • 3) vaikuttavat OKM:n CSC:ltä hankkimiin palveluihin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyössä, yhteisessä dialogissa OKM:n, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, CSC:n ja muiden kesken

...


Kokoonpano

CSC:n Yhtiökokous

Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen ministeri, kansliapäällikkö, hallinto-osaston päällikkö taikka muu hallinto-osaston virkamies, joka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

Korkeakoulujen edustajina yhtiökokouksissa toimivat valtakirjalla rehtorit tai muut korkeakoulujen nimeämät edustajat, jotka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

CSC:n Hallitus

Jukka Mönkkönen
rehtori
Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja

Riitta Autere
valtiovarainministeriö

Laura Eiro
ylijohtaja
liikenne- ja viestintäministeriö

Tua Huomo
VTT

Hannu Kemppainen
Business Finland

Petri Myllymäki
Helsingin yliopisto

Petri Raivo
rehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

CSC:n Neuvottelukunta

Jussi-Pekka Moisio
hallintojohtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)

Juho-Antti Jantunen
hallitusneuvos
Opetus-ja kulttuuriministeriö (sihteeri)

Erja Heikkinen
johtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Ari Hirvonen
digijohtaja
Jyväskylän yliopisto

Päivi Husman
johtaja
Työterveyslaitos

Minna Karvonen
johtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Kati Komulainen
rehtori
Vaasan ammattikorkeakoulu

Tapio Kujala
rehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Marja Sarajärvi
palvelujohtaja
Oulun yliopisto

Soili Vasikainen
tiedeasiainneuvos
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Christa Winqvist
tietohallintojohtaja
Aalto-yliopisto

Neuvottelukunta voi myös kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

CSC:n strategian toimeenpanon sparrausryhmä

(OKM:llä ja CSC:llä on säännölliset omistajaohjaustapaamiset vastaavasti)

Excerpt Include
CSCn strategian toimeenpanon sparrausryhmä
CSCn strategian toimeenpanon sparrausryhmä
nopaneltrue

CSC:n ja korkeakoulujen kahdenvälisen yhteistyön kehittämisen ohjausryhmät

Korkeakoulun ja CSC:n välisen puitesopimuksen yhteyshenkilöt korkeakouluista.

CSC:n yhteyshenkilöinä Antti Mäki ja Outi Tasala

...


KokoonpanoTehtävät

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

Excerpt Include
Ohjausryhmän kokoonpano (ICT-palveluiden brokerointi)
Ohjausryhmän kokoonpano (ICT-palveluiden brokerointi)
nopaneltrue

Excerpt Include
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjaus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjaus
nopaneltrue

Korkeakoulujen Digivisio 2030 ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

Digivisio 2030 ohjausryhmä 1.1.2024 alkaen

  • Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Mika Grundström, vararehtori, Vaasan yliopisto
  • Pekka Kähkipuro, tietohallintojohtaja, Tampereen korkeakoulukonserni
  • Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Johan Lilius, professori, Åbo Akademi
  • Salla Huttunen, vararehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Vesa Saarikoski, rehtori, Jyväksylän ammattikorkeakoulu
  • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto yliopisto
  • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen digivision hanketoimistosopimuksen seurantaryhmä

Jäsenet:

 • Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto
 • Hanna-Mari Puuska, Director, CSC
 • Outi Tasala, customer solution manager, CSC
 • Marita Pajulahti, development manager, CSC
 • Hanna Nordlund, hankejohtaja, Digivisio hanketoimisto, CSC
 • Enni Airasmaa, hallintopäällikkö, Digivisio hanketoimisto, CSC – sihteeri

Funet-ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

Excerpt Include
funet:Funet-ohjausryhmä
funet:Funet-ohjausryhmä
nopaneltrue

 • Kokoontuu vuosittain säännöllisesti
 • Toimii aktiivisena koordinoinnin ja tiedonvaihdon kanavana
 • Seuraa Funet-verkon ja palveluiden laatua
 • Neuvottelee Funet-yhteisön puolesta Funetin palveluvalikoimasta, palvelukuvauksista, kehityshankkeista, kustannustenjaosta, hinnoittelusta ja muista Funet-toimintaan liittyvistä linjauksista
 • Sopii Funet-palvelujen merkittävistä muutoksista, lakkauttamisista ja muutosaikatauluista

Haka-konsortion ohjausryhmä

Yliopistojen IT-johtajien FUCIO-verkoston edustajat

 • Jani Leino, UTU
 • Magnus Sippel, Hanken, IT Manager

Ammattikorkeakoulujen ATK-päälliköiden AAPA-verkoston edustajat

 • Osmo Santamäki Satakunnan ammattikorkeakoulusta
 • Kirsti Niemeläinen, Haaga-Helia

Ohjausryhmän kutsumat edustajat

 • Hilkka Kankaanpää, Tampereen yliopisto, IT-arkkitehti
 • Vilho Kolehmainen, CSC, Hankepäällikkö (Digivision edustaja)
 • Kari Korhonen, Itä-Suomen yliopisto (KOOTuki-ryhmän edustaja)

Luottamusverkoston operaattorin edustaja

 • Totti Mäkelä, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus, johtaja
Neuvoa antava ohjausryhmä edistää ja koordinoi Haka-luottamusverkon kehitystä.

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä 

(asiat ideapankissa)

Excerpt Include
CSCKOOTUKI:KOOTuki-ryhmän jäsenet
CSCKOOTUKI:KOOTuki-ryhmän jäsenet
nopaneltrue

Palvelun ohjaus mm. OILI-palvelun osalta.

MS lisenssihankinnan ohjausryhmä

Jäsenet eivät julkisesti saatavilla

Peppi-konsortion ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

 • Jyrki Laitinen, Oamk, pj
 • Ari-Pekka Anttila, TAMK
 • Ari Hovila, Vaasan yliopisto
 • Ari Hälikkä, Haaga-Helia AMK
 • Simo Mustila, Metropolia AMK
 • Marjo Nenonen, Karelia AMK 
 • Seija Nevala, Lapin yliopisto
 • Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto 
 • Pasi Hotari, Metropolia AMK, Peppi-konsortion toiminnanjohtaja
 • Timo Hynynen, Lakimies Metropolia

Peppi-konsortion toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.

Konsortion jäsenkorkeakoulujen ja omistajien edustajista muodostuva ohjausryhmä määrittelee Peppi-palvelukokonaisuudelle kehitykselle suunnan, painopisteet ja tavoitteet ja ohjaa konsortion toimintaa niitä kohti.

EXAM-konsortion johtoryhmä

(asiat ideapankissa)

T=työvaliokunnan jäsen

Aalto-yliopisto: Jenni Koponen, varajäsen Karoliina Pakkanen
Centria-ammattikorkeakoulu: Anna Pulkkinen, varajäsen Jarmo Kauppinen
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu: Kirsti Niemeläinen, varajäsen Heli Lankinen
Hanken Svenska handelshögskolan: Kicka Lindroos
Helsingin yliopisto: Jussi-Pekka Järvinen, varajäsen Outi Valkama
Hämeen ammattikorkeakoulu: Jaana Kullaslahti, varajäsen Henna Pirttilä
Itä-Suomen yliopisto: Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja), varajäsen Marko Holmavuo
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Rika Nakamura (T, puheenjohtaja) varajäsen Sirpa Tuomi
Jyväskylän yliopisto: Markku Närhi, varajäsen Liisa Kallio (T)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Pekka Uotila, varajäsen Tommi Pälli
Karelia-ammattikorkeakoulu: Marjo Nenonen, varajäsen Jarmo Väisänen
LAB-ammattikorkeakoulu: Marjaana Kareinen, varajäsen Arto Kutvonen
Lapin ammattikorkeakoulu: Tanja Rautiainen, varajäsen Marko Mehtälä
Lapin yliopisto: Tanja Rautiainen, varajäsen Merija Timonen
LUT-yliopisto: Marjaana Kareinen, varajäsen Arto Kutvonen
Metropolia-ammattikorkeakoulu: Tuomas Orama, varajäsen Tuuli Sinervo
Oulun ammattikorkeakoulu: Samuli Malinen, varajäsen Helena Tolonen
Oulun yliopisto: Artturi Roitto, varajäsen Vesa-Matti Sarenius
Poliisiammattikorkeakoulu: Kirsi Viitanen, varajäsen Mika Palonen
Satakunnan ammattikorkeakoulu: Juha Hämäläinen, varajäsen Osmo Santamäki
Savonia-ammattikorkeakoulu: Esa Viklund
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Tero Hakola, varajäsen Anna Lepistö
Tampereen ammattikorkeakoulu: Sanna Sintonen (T), varajäsen Kirsi Jokipakka
Tampereen yliopisto: Sara Selänne (T, varapuheenjohtaja), varajäsen Hanna-Leena Lyhdeniemi
Turun yliopisto: Totti Tuhkanen (T), varajäsenet Minna Vuori-Lehti ja Erkki Härkönen
Vaasan ammattikorkeakoulu: Sanna Taimen, varajäsen Juha Vierola
Vaasan yliopisto: varajäsen Ari Hovila
Åbo Akademi: Dan Holm

 • Valitsee ja tarvittaessa kilpailuttaa palveluntuottajan, jonka kanssa konsortion sopimusosapuolet tekevät palvelusopimuksen
 • Hyväksyy palvelusopimuksen sisällön
 • Ohjaa EXAM-tietojärjestelmän kehittämistoimintaa kehittäjäryhmän tekemien esitysten pohjalta
 • Hyväksyy vuosittain konsortion toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen
 • Päättää vuosimaksusta
 • Päättää uusien sopimusosapuolten ottamisesta konsortioon, konsortion liittymismaksusta sekä vastaanottaa ja hyväksyy sopimusosapuolen irtisanomisilmoitukset
 • Raportoi EXAM-palvelun toiminnasta kotikorkeakoulun johdolle
 • Nimittää tarvittaessa tuoteomistajaryhmän kehittäjäryhmän edustajista
 • Valmistelee konsortiosopimuksen muutokset.

Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmä

Excerpt Include
CSCristiinopiskelu:Ohjausryhmä
CSCristiinopiskelu:Ohjausryhmä
nopaneltrue

 • Ohjausryhmä vastaa Ristiinopiskelupalvelun kehittämisestä ja yleisestä ohjauksesta.
 • Ohjausryhmän vastuulla on myös palvelun ylläpitoedellytysten varmistaminen ja mahdollinen ylläpitotoimien kehittäminen.
 • Ohjausryhmä päättää vuosittain palvelun toimintasuunnitelmasta sekä vahvistaa vuosittain Ristiinopiskelupalvelun korkeakoulukohtaisesti määräytyvät vuosihinnat Toimittajan esityksestä.
 • Ohjausryhmä päättää yhteistyössä Toimittajan kanssa Palvelun kaikkia Tilaajia koskevasta yhteisestä Palvelun kehittämisestä huomioiden korkeakoulujen ilmoittamat näkökohdat. Ohjausryhmä pitää Tilaajat tietoisena Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä suunnitelmistaan.
 • Ohjausryhmän toimikausi on palvelun alkuvaiheessa kaksi kalenterivuotta.
 • Ohjausryhmä päivittää tarvittaessa palvelukuvauksen sisällöllisesti taustaverkostoja kuultuaan
 • Ohjausryhmä voi perustaa Palvelun toiminnan ylläpidon ja kehittämistyön tueksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijaryhmiä.
 • Ohjausryhmän toiminnan valmistelutyössä ja ohjausryhmän kokouksissa varmistetaan riittävä edustus esim. kutsumalla mukaan asiantuntijoita.

KOHA-yhteenliittymän ohjausryhmä

 • Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia/3 AMK
 • Anne Lehto, Tritonia (sihteeri)
 • Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus 
 • Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto (puheenjohtaja)
 • Johanna Vesterinen, Varastokirjasto


ORCID-konsortio

Aalto-yliopisto
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Ilmatieteen laitos
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Åbo Akademi

Yhteys walter.rydman (at) csc.fi tai orcid-info (at) csc.fi

CSC koordinoi kansallista ORCID-konsortiota ja huolehtii yhteydenpidosta ORCIDin suuntaan. Konsortiossa on CSC:n lisäksi 19 jäsentä.

Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun ohjausryhmä

Varsinaiset jäsenet:

 • Laura von der Hagen, (puheenjohtaja), CSC
 • Kukka-Maaria Berg, CSC (sihteeri)
 • Jukka Haapamäki, varajäsen Kaisu Piiroinen, OKM (KTPO)
 • Minttu Korsberg, OKM (NUOLI)
 • Tomi Kytölä, varajäsen Kari Korhonen, OKM (LAMOS)
 • Liisi Hakalisto, varajäsen Tero Huttunen, OKM (VAPOS)
 • Riikka Vacker, Opetushallitus
 • Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu, AVOP-yhteyshenkilöverkoston edustaja ja AMK-uraseurantaverkoston puheenjohtaja
 • Anna Fomkin, Aalto-yliopisto, Kandipalaute-yhteyshenkilöverkoston ja OHAn palauteryhmän edustaja, varajäsen Erkki Härkönen, Turun yliopisto

Ryhmän tehtävät

 1. jakaa tilannekuvaa ja ohjata valtakunnallisen opetushallinnon palautepalvelun yhteistä kehityssuuntaa
 2. seurata valtakunnallisen opetushallinnon palautepalvelun käyttöä
 3. sopia tarvittavista yhteisistä tulkinnoista palautetiedon käsittelyyn, säilyttämiseen ja luovuttamiseen liittyen
 4. edistää valtakunnallisen palautetiedon keruuta ja hyödyntämistä opetushallinnon toimialalla

DMP-konsortion ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet:

Excerpt Include
DMP-konsortion ohjausryhmä
DMP-konsortion ohjausryhmä
nopaneltrue

Ohjausryhmän tehtävät:

 • Seuraa ja ohjaa palvelun toimintaa
 • Yleiskokouksen valmistelu
 • Huolehtii konsortion tiedottamisesta
 • Asettaa valmistelevat työryhmät
 • Toimintasuunnitelman valmistelu
 • Yhteisrahoitteisen DMP-työkalun ja -palvelun kehitystiekartan valmistelu
 • Yhteistyö avoimen tieteen koordinaation ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Muu konsortion toiminnan johtaminen

IT-palveluntuotannon ja palvelunhallinnan johtoryhmä (PAHA)

Puheenjohtaja Christa Winqvist (Aalto), muut jäsenet: Eija Heiskanen (HY), Kimmo Nikkanen (Metropolia), Marko Holmavuo (UEF), Miika Lippojoki (KAMK), Kimmo Pettinen (Laurea), Päivi Soinio (ÅA) ja Kirsti Niemeläinen (Haaga-Helia)

Asiantuntijajäsenet: Jaakko Marin (DV hanketoimisto, projektipäällikkö, esittelijä), Tuija Raaska (CSC), Hanna Nordlund (DV hanketoimisto) & Jonna Piiroinen (DV hanketoimisto)

PAHA-joryn operatiivinen tehtävä:

 • Seuraa ylläpitopalvelua ja puuttuu poikkeamiin sekä eskaloi
 • Vastaa toimittajayhteystyöstä, palveluintegraattoriyhteistyöstä ja ohjauksesta
 • Ohjaa kapasitettiipalvelua ja seuraa laatua
 • Seuraa palvelutasoja ja puuttuu poikkeamiin
 • Edustaa hanketoimistoa ja korkeakouluja: 4 edustajaa/isot FTE, 3 edustajaa pienet ja keskisuuret FYE
 • Edustaa palveluintegraattoria pysyvänö asiantuntijana

Lisäksi valmistelee ja toimii Digivision ohjausryhmän tukena ohjausryhmän vastuulla olevissa tehtävissä:

 • IT-palvelutuotannon ja -hallinnan taktisessa ohjauksessa yleiskokouksen päättämissä raameissa
 • Sopimushallinnassa
 • Kehitystarpeiden keräyksessä ja dokumentoinnissa
 • Mahdollisten hakintojen koordinoinnissa
 • Poikkeamien käsittelyssä johtoryhmän eskaloinnista
 • Ohjauksen seurannan ja toteuttamisen delegoinnissa hanketoimistolle

Tarvittaessa tukee yleiskokousta sen päättäessä:

 • IT-palvelutuotannon ja hallinnan yleisistä linjauksista: IT palvelutuotannon ja -hallinnan toimintasuunnitelma vuodeksi, budjetti ja kehitystarpeet, palvelutasot, palveluajat.
 • Kriisitilanteista ja poikkeuksista ohjausryhmän eskaloimana
 • Kustannuksiin vaikuttavista päätöksistä FTE-lukujen suhteessa

...