Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisua kehitetään vuorovaikutuksessa sen hyödyntäjien eli koulutustoimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa. Kehittämisen tueksi Opetushallitus ylläpitää vapaaehtoista kehittämisorganisaatioiden ryhmää, johon voivat osallistua palvelun käyttäjäorganisaatioiden edustajat. Tärkeintä on, että MPASSid:n ja oppimispalveluiden käyttäminen on mahdollisimman sujuvaa ja turvallista loppukäyttäjille.

...