Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tietomallin versio

Sallitut roolit koulutustoimijalta

Eri kieliversiot sallittu 6/2023 alkaen.


MPASSid:n välittämät roolit palvelulle

MPASSid:n välittämät roolien koodiarvot palvelulle.

Koodiarvojen toimittaminen alkaa tietomallissa 1.4


Koodin kuvaus 

Lisätietoa
1.1

opiskelija

oppilas

student

oppija 

inlärare 

learner 


oppilas1
 • FI Oppija

 • SV Inlärare

 • EN Learner

MPASSid välittää palveluille tiedon käyttäjän roolista sekä selkokielisessä muodossa että 1/2024 alkaen myös koodiarvona.1.1

opettaja

teacher

lärare

opettaja2
 • FI Opettaja

 • SV Lärare

 • EN Teacher

MPASSid välittää palveluille tiedon käyttäjän roolista sekä selkokielisessä muodossa että 1/2024 alkaen myös koodiarvona.

Rooli välitetään palveluille rooliattribuutin arvoina (urn:mpass.id:role).

1.2


hallintohenkilö tai staffhallintohenkilö3

MPASSid välittää palveluille tiedon käyttäjän roolista sekä selkokielisessä muodossa että 1/2024 alkaen myös koodiarvona.


1.2

koulusihteeri

skolsekreterare 

school secretary 


koulusihteeri4
 • FI Koulusihteeri

 • SV Skolsekreterare

 • EN School secretary

Otettu käyttöön 3.1.2022 alkaen

MPASSid välittää palveluille tiedon käyttäjän roolista sekä selkokielisessä muodossa että 1/2024 alkaen myös koodiarvona.


1.2

sijaisopettaja

lärarvikarie

substitute teacher


sijaisopettaja5
 • FI
  Sijaisopettaja

 • SV
  Lärarvikarie

 • EN
  Substitute teacher

Otettu käyttöön 3.1.2022 alkaen.

MPASSid välittää palveluille tiedon käyttäjän roolista sekä selkokielisessä muodossa että 1/2024 alkaen myös koodiarvona.1.2

rehtori

principal

Rektor

rehtori6
 • FI
  Rehtori

 • SV
  Rektor

 • EN
  Principal

Otettu käyttöön 3.1.2022 alkaen.

MPASSid välittää palveluille tiedon käyttäjän roolista sekä selkokielisessä muodossa että 1/2024 alkaen myös koodiarvona.1.4

Tulossa!
Koulunkäyntiavustaja

Skolgångsbiträde 

School assistant 

Koulunkäyntiavustaja7
 • FI
  Koulunkäyntiavustaja

 • SV
  Skolgångsbiträde

 • EN
  School assistant

Otetaan käyttöön 1.4. tietomallijulkaisussa.

1.4Tulossa!
Koulunkäynninohjaaja

Ledare för skolgång 

Special needs assistant


Koulunkäynninohjaaja8
 • FI
  Koulunkäynninohjaaja

 • SV
  Ledare för skolgång

 • EN
  Special needs assistant

Otetaan käyttöön 1.4. tietomallijulkaisussa.

...