Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • käydään läpi CSC:n Sensitive data services -palveluiden testausta
  • Keskustellaan, kuinka ammattikorkeakoulujen kannattaa ottaa palvelut käyttöön.
  • Tilaisuuden osoite: Click here to join the meeting nauhoite.

Datan metadata huhti-toukokuu

...