Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisäohjeita Funet Tiimiin liittyen löytyy tämän sivun Ohjeet Verkkokokousjärjestelmä Funet Tiimi *#Ohjeet-kohdasta.

Hinnoittelu

  • Funet Tiimi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
  • sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva sopimus 6 kk:n irtisanomisajalla sekä Funet-jäsenorganisaation että CSC:n osalta

...

  • palvelussa voi ajaa organisaatiokohtaisia tilastoja ja seurata oman organisaation käyttöä

Tietosuojasta

Funet Tiimi on Funetin asiakasorganisaatioiden, lähinnä Suomessa toimivien korkeakoulujen, yhteiskäyttöinen palvelu. Järjestelmän toimivuuden takia ovat seuraavat käyttäjien henkilötiedot näkyvillä kaikille järjestelmää käyttäville: Etunimi, Sukunimi ja EPPN.

EPPN on käyttäjän kotiorganisaation luovuttama yksilöivä tietue, usein käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjän kotiorganisaatio/korkeakoulu on tämän palvelun henkilötietojen osalta Rekisterin Pitäjä.

Rekisterin Pitäjän velvollisuus on ohjeistaa kirjallisesti CSC:tä henkilötietojen käsittelyyn liittyen lähettämällä CSC:lle henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus. Tarvittaessa CSC voi auttaa henkilötietojen käsittelytoimien kuvauksen laatimisessa.

Ohjeet

Loppukäyttäjäohjeistus

...