Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Palveluun kuuluvat:

 • käyttöoikeus keskitettyyn Funet Tiimi -palveluun
 • kokoustilojen varaus ja valvonta henkilökohtaisin Haka-tunnuksin.
 • ylläpitäjien koulutus ja käyttötuki
 • ylläpitotunnukset oman organisaation nimetyille ylläpitäjille
 • yhteisesti jaettu käyttäjälisenssi


Column

 Image RemovedImage Added


Käyttöönotto

 • Testikäyttö
  • palvelun testaamisesta tulee aina sopia erikseen CSC:n kanssa.
  • käyttäjä voi luoda ja tallentaa kokouksia vapaasti. Tallenteet ja tiedot jäävät järjestelmään ellei testaaja erikseen poista niitä testikäytön jälkeen.
  • Palveluun liittyvät tukikysymykset osoitteeseen: funet-ac@csc.fi
 • Tuotantokäyttö

...