Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width80%


Hide If
special@authenticated


Panel
borderColor#830051
borderWidth2
Sisäänkirjautuminen (oikea yläkulma) info.funet.fi-sivustoon tapahtuu Eduuni-ID:llä. Rekisteröi Eduuni-ID.


Panel
borderWidth0
Column


Section


Column
width5%


Column
width95%
on Suomen kansallinen korkeakoulu- ja tutkimusverkko.
Lue lisää Funet-jäsenyydestä.Panel
borderWidth0Section


Column
width5%


Column


Section


Column
width4%


Column

PalvelutSection


Column
width4%


Column

Koulutukset ja tapahtumatSection


Column
width4%


Column

Häiriötiedotteet ja raportointiSection


Column
width4%


Column

YhteystiedotSection


Column
width4%


Column

Uutiset

Hide If
grouphttps://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-staff, https://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-users,@csc.fi,https://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-admin
(vaatii sisäänkirjautumista)
Panel
borderWidth0Column
width20%
...