Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width33%


Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae
titleTämän sivun sisältö:

Table of Contents
maxLevel3Column


 
Column
  
Section 

Column

Funet - Suomen tie internetiin

Kirja kertoo elävällä ja mielenkiintoisella tavalla Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkon historian 1970-luvulta 2000-luvulle.

Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet on huikea menestystarina. Se on turvannut tiedemaailman valtakeskuksista katsottuna syrjäisen kolkan tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille pääsyn tiedon lähteille ja tiiviiseen yhteyteen kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa.

Funetin nousu maailman eturiviin on vaatinut paljon pioneerityötä ja onnistuneita valintoja. Uusia tekniikoita on otettu käyttöön usein ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Verkkoa ja sen palveluja on kehitetty yhteistyössä joskus vastahakoistenkin tietoliikenneoperaattoreiden ja laitevalmistajien kanssa. Päättäjiltä on vaadittu vahvaa uskoa siihen, että omat näkemykset verkon tulevaisuudesta ovat oikeita, vaikka joudutaan kulkemaan vastavirtaan.

Funetin menestyksen takana on ollut asiantuntevia ja asialleen omistautuneita työntekijöitä. Yhtä tärkeää on ollut opetusministeriön ja korkeakoulujen atk-keskusten tuki sen jälkeen, kun Funet-hanke monien alkuhankaluuksien jälkeen saatiin käyntiin. Liikkeelle lähtö oli verkkaista, mutta sitten kehitys oli sitäkin reippaampaa.

Paavo Ahosen laatima Funetin historiikki perustuu käytettävissä olleiden asiakirjojen ja lähdejulkaisujen lisäksi lukuisien Funet-toimintaan osallistuneiden henkilöiden haastatteluihin.


Column

 Funet-historiikin ulkoasu on Jarkko Hyppösen käsialaa
 


Sisällysluettelo

...

...