Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column

Funet Etuubi (Kaltura) on Funet-jäsenorganisaatioiden videokäyttäjien, erityisesti opettajien ja opiskelijoiden työn tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu helppokäyttöinen ja monipuolinen videotallennepalvelu. Funet Etuubilla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin, joten se soveltuu erinomaisesti uuden sukupolven verkko-opetuksen videotyökaluksi. Funet Etuubin sisältämät luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin oppimisympäristöihin (esim. Moodle).

Funet Etuubi (Kaltura) on videotallennepalvelu, joka on saatavilla Funet-jäsenorganisaatioille.

Palveluntarjoajana toimii yhteispohjoismainen NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen. Ohjelmistotarjoajana toimii Kaltura Ltd.


Column


...