Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note
iconfalse

Tämän lisäpalvelun käytöstä veloitetaan erillismaksu, ks. Videotallennepalvelu Funet Etuubi * Hinnoittelu.

Kuvaus

Section


Column

Funet Etuubi (Kaltura) on Funet-jäsenorganisaatioiden videokäyttäjien, erityisesti opettajien ja opiskelijoiden työn tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu helppokäyttöinen ja monipuolinen videotallennepalvelu. Funet Etuubilla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin, joten se soveltuu erinomaisesti uuden sukupolven verkko-opetuksen videotyökaluksi. Funet Etuubin sisältämät luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin oppimisympäristöihin (esim. Moodle).

Funet Etuubi (Kaltura) on videotallennepalvelu, joka on saatavilla Funet-jäsenorganisaatioille.

Palveluntarjoajana toimii yhteispohjoismainen NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen. Ohjelmistotarjoajana toimii Kaltura Ltd.


Column


...

Organisaation mahdollisesti tarvitsema lisätuki Palvelutoimittajalta/Ohjelmistotoimittajalta laskutetaan erikseen hinnaston mukaisesti.

Käyttöönotto

Käyttöönotosta sovitaan organisaatiokohtaisesti ja palvelun käyttöönottamista varten Funet-jäsenorganisaatio solmii palvelusopimuksen CSC:n kanssa. Lisätietoja palvelusta löytyy kohdasta  Usein kysyttyjä kysymyksiä.

Yhteydenottoja varten katso Yhteystiedot.

...

Expand
titleKaltura-sovellukset (Kaltura Apps) (näytä/piilota)

Funet-organisaatio valitsee palvelua tilatessaan tarvitsemansa Kaltura -sovellukset. Valittujen sovellusten lukumäärä vaikuttaa palvelun hintaan hinnastosta selviävällä tavalla.

 1. MediaSpace: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Mediaspace-Video-Portal
 2. KAF: integration http://corp.kaltura.com/Products/Kaltura-Application-Framework
 3. Mobile App: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Native-Mobile-App
 4. Youtube: http://corp.kaltura.com/corp.kaltura.com/Products/Features/Video-Syndication-and-Sharing
 5. Dropfolder: http://knowledge.kaltura.com/faq/how-use-drop-folder
 6. InQuizz: http://corp.kaltura.com/Products/Features/Interactive-Video-Quizzing
 7. WordPress: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/WordPress-Video-Plugin
 8. Drupal: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Drupal-Video-Module
 9. SharePoint: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/SharePoint-Video-Extension
 10. Sakai: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Sakai-Video-Tool
 11. Canvas: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Canvas-Video-App
 12. Moodle: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Video-Package-for-Moodle
 13. Blackboard: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Video-Building-Block-for-Blackboard

Hinnoittelu

Palvelun hinnasto löytyy Funet Hinnastosta.

 • Funet Etuubi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • Hinnoittelun perusteena toimivan korkeakoulun opiskelijamäärän FTE-luvun CSC saa suoraan OKM:ltä ja muiden kuin korkeakoulujen osalta hinnoittelun perusteena toimivana organisaation FTE-lukuna käytetään Funet-laskutuksen perustana olevia organisaatioiden henkilömääriä. Mahdollisten Funet-lisäkäyttäjien FTE-luku lasketaan kuten muissakin Funet-palveluissa.

Tilastot

 • vuosi 2017:
  5989 videota katsottiin 92010 kertaa yhteensä 10735h 58min keskimääräisesti 7:00 min/video
 • vuosi 2016:
  2484 videota katsottiin 30530 kertaa yhteensä 2264h 23min keskimääräisesti 4:27 min/video

Ohjeet

Loppukäyttäjätuki

CSC ei tarjoa palveluun loppukäyttäjätukea tai -ohjeistusta. Funet -organisaatiolla on mahdollisuus hankkia loppukäyttäjätukea ja tukea ohjeistuksen tekemiseen hinnaston mukaisesti suoraan Ohjelmistotoimittajalta.

...

Ohjelmistotoimittaja Kaltura Ltd. tarjoaa Funet-organisaatioille mahdollisuuden hankkia käyttöönsä 24/7 -tukipalvelun (Kaltura Gold Support), jolloin Funet -jäsenorganisaatioille avataan asiakkuus suoraan Kaltura HelpDesk -järjestelmään. Kaltura Gold Support lajittelee ja käsittelee saamansa viestit ja ilmoitukset seuraavasti:

Vikailmoitukset ja tukipyynnöt

Funet-jäsenorganisaation palvelun pääkäyttäjät voivat lähettää palvelua koskevat mahdolliset vikailmoitukset ja tukipyynnöt osoitteeseen: funet-kaltura@csc.fi

...

"Vertaistukipyyntöjä" voi lähettää sähköpostilistalle, joka on tarkoitettu CSC:n ja muiden mahdollisten tukiorganisaatioiden teknisille henkilöille. Listalle voi liittyä täältä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Kuinka nopeasti palvelun saa pystyyn?

...