Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Note
iconfalse

* Tämän lisäpalvelun käytöstä veloitetaan erillismaksu, ks. Hinnoittelu.

Kuvaus

Section


Column

Funet Etuubi (Kaltura) on Funet-jäsenorganisaatioiden loppukäyttäjien kuten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön suunniteltu videotallennepalvelu. 

Funet Etuubin toimintoja ovat:

 • videoiden jakaminen ja katsominen
 • katseluoikeuksien määrittäminen ja rajaaminen
 • videoiden lajittelu eri kategorioihin ja kanaviin
 • kuvaruudun tallentaminen suoraan palveluun
 • videoiden leikkaaminen
 • videoiden tekstittäminen
 • suorien lähetysten levittäminen
 • integrointi korkeakoulujen omiin e-oppimisympäristöihin, esim. Moodleen.
 • integrointi luentosalien AV-järjestelmiin.

Funet Etuubi on On-Premise -ratkaisu ja sen tarjoaa pohjoismainen NORDUnet. Järjestelmäkomponentit sekä tallennusratkaisu sijaitsevat Pohjoismaissa ja ovat GDPR-yhteensopivia. Ohjelmistotarjoajana toimii Kaltura Ltd.

Palveluun kuuluu

 • Käyttäjien kirjautuminen korkeakoulun omilla tunnuksilla
 • Pääkäyttäjien ylläpitäjäoikeudet järjestelmään
 • Palvelinympäristö, muu infrastruktuuri ja sen toimivuuden tarkkailu ja monitorointi
 • Käyttöanalytiikka ja tilastointi
 • CSC:n järjestämä yhteinen laatupalaveri 1-2 kertaa vuodessa.
 • Pääkäyttäjille tukea CSC:ltä osoitteesta funet-kaltura@csc.fi 

Lisäpalveluina (erillismaksullinen)

 • Funet Miitti -integraatio: Zoom-kokoustallenteiden tallentaminen automaattisesti Funet Etuubiin käyttäjän omalle tilille.
 • Funet Teksti -integraatio: Automaattinen tekstitys mm. englannin, suomen ja ruotsin kielellä. Palveluun syötettävä data pysyy EU:n alueella


Column

Funet Etuubin (KMS) etusivu käyttäjän näkökulmasta. Ulkoasu on muokattavissa asetuksissa tai CSS-tiedostolla.

My Media -sivulta loppukäyttäjä voi hallinnoida omia videoitaan.Section


Column

Näin pääset alkuun

Tutustuminen

Lähetä sähköpostia funet-kaltura@csc.fi ja pyydä CSC:tä tarjoamaan palaveriaika Funet Etuubin demoamiseen. Demon jälkeen voitte ottaa palvelun testikäyttöön.

Esimerkkejä Funet Etuubi (Kaltura) -palvelua käyttävistä sivustoista:

Käyttöönotto

Tilauksen jälkeen, palvelu on teknisesti käyttövalmis nopealla aikataululla. Onnistunut käyttöönotto edellyttää tilaajalta seuraavia toimenpiteitä:

 • Palvelun kytkentä organisaation omaan käyttäjähallintaan
 • Mahdolliset integraatiot, esim. Moodle, Zoom
 • Pääkäyttäjien tutustuminen admin-käyttöliittymään ja asetuksiin
 • Videosivuston käyttöliittymän ja ulkoasun muotoilu omalle organisaatiolle sopivaksi
 • Käyttäjien perehdyttäminen ja sisäinen viestintä


Column

Admin-sivulta (KMC) pääkäyttäjät voivat hallinnoida kaikkia alustalle ladattuja videoita ja tarkastella analytiikkaa. Expand
titleKaltura-sovellukset (Kaltura Apps) (näytä/piilota)

Funet-organisaatio valitsee palvelua tilatessaan tarvitsemansa Kaltura -sovellukset. Valittujen sovellusten lukumäärä vaikuttaa palvelun hintaan hinnastosta selviävällä tavalla.

 1. MediaSpace: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Mediaspace-Video-Portal
 2. KAF: integration http://corp.kaltura.com/Products/Kaltura-Application-Framework
 3. Mobile App: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Native-Mobile-App
 4. Youtube: http://corp.kaltura.com/corp.kaltura.com/Products/Features/Video-Syndication-and-Sharing
 5. Dropfolder: http://knowledge.kaltura.com/faq/how-use-drop-folder
 6. InQuizz: http://corp.kaltura.com/Products/Features/Interactive-Video-Quizzing
 7. WordPress: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/WordPress-Video-Plugin
 8. Drupal: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Drupal-Video-Module
 9. SharePoint: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/SharePoint-Video-Extension
 10. Sakai: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Sakai-Video-Tool
 11. Canvas: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Canvas-Video-App
 12. Moodle: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Video-Package-for-Moodle
 13. Blackboard: http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Video-Building-Block-for-Blackboard


Section


Column

Hinnoittelu

Palvelun hinnasto löytyy Funet Hinnastosta.

 • Funet Etuubi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • Hinnoittelun perusteena toimivan korkeakoulun opiskelijamäärän FTE-luvun CSC saa suoraan OKM:ltä ja muiden kuin korkeakoulujen osalta hinnoittelun perusteena toimivana organisaation FTE-lukuna käytetään Funet-laskutuksen perustana olevia organisaatioiden henkilömääriä. Mahdollisten Funet-lisäkäyttäjien FTE-luku lasketaan kuten muissakin Funet-palveluissa.

Tilastot

 • vuosi 2017:
  5989 videota katsottiin 92010 kertaa yhteensä 10735h 58min keskimääräisesti 7:00 min/video
 • vuosi 2016:
  2484 videota katsottiin 30530 kertaa yhteensä 2264h 23min keskimääräisesti 4:27 min/video


Column

Funet Etuubiin kuuluva Kaltura Capture -ohjelmisto tallentaa kuvaruutua, webkameraa ja mikrofonia. Näistä muodostuu video, joka tallentuu suoraan Funet Etuubi -alustalle.Section


Column

Vikailmoitukset ja tukipyynnöt

Funet-jäsenorganisaation palvelun pääkäyttäjät voivat lähettää palvelua koskevat mahdolliset vikailmoitukset ja tukipyynnöt osoitteeseen: funet-kaltura@csc.fi

Kiireelliset vikailmoitukset(palvelu alhaalla tms.) on suositeltavaa välittää Funet NOC -verkonvalvonnalle puhelimitse, katso Yhteystiedot.

Palveluntarjoaja NORDUnet käsittelee CSC:ltä saamansa vikailmoitukset ja tukipyynnöt oman NORDUnet NOC -prosessinsa mukaisesti.

Prosessikaavio: http://nordu.net/content/generic-service-support

NORDUnet NOC -verkonvalvonnan palvelutasot ja vasteajat: http://www.nunoc.se/nunocweb/service_levels.html

"Vertaistukipyyntöjä" voi lähettää sähköpostilistalle, joka on tarkoitettu CSC:n ja muiden mahdollisten tukiorganisaatioiden teknisille henkilöille. Listalle voi liittyä täältä.


Column

Loppukäyttäjä voi leikata videon poistumatta Funet Etuubista.

Loppukäyttäjä voi tekstittää videoita Funet Etuubissa.