Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Note
iconfalse

* Tämän lisäpalvelun käytöstä veloitetaan erillismaksu, ks. Hinnoittelu.

Kuvaus

Section


Column

Funet Etuubi (Kaltura) on Funet-jäsenorganisaatioiden loppukäyttäjien kuten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön suunniteltu videotallennepalvelu. 

Funet Etuubin toimintoja ovat:

 • videoiden jakaminen ja katsominen
 • katseluoikeuksien määrittäminen ja rajaaminen
 • videoiden lajittelu eri kategorioihin ja kanaviin
 • kuvaruudun tallentaminen suoraan palveluun
 • videoiden leikkaaminen
 • videoiden tekstittäminen
 • suorien lähetysten levittäminen
 • integrointi korkeakoulujen omiin e-oppimisympäristöihin, esim. Moodleen.
 • integrointi luentosalien AV-järjestelmiin.

Funet Etuubi on On-Premise -ratkaisu ja sen tarjoaa pohjoismainen NORDUnet. Järjestelmäkomponentit sekä tallennusratkaisu sijaitsevat Pohjoismaissa ja ovat GDPR-yhteensopivia. Ohjelmistotarjoajana toimii Kaltura Ltd.

Palveluun kuuluu

 • Käyttäjien kirjautuminen korkeakoulun omilla tunnuksilla
 • Pääkäyttäjien ylläpitäjäoikeudet järjestelmään
 • Palvelinympäristö, muu infrastruktuuri ja sen toimivuuden tarkkailu ja monitorointi
 • Käyttöanalytiikka ja tilastointi
 • CSC:n järjestämä yhteinen laatupalaveri 1-2 kertaa vuodessa.
 • Pääkäyttäjille tukea CSC:ltä osoitteesta funet-kaltura@csc.fi 

Lisäpalveluina (erillismaksullinen)

 • Funet Miitti Tallennus: Zoom-kokoustallenteiden tallentaminen automaattisesti Funet Etuubiin käyttäjän omalle tilille.
 • Funet Teksti -integraatio: Automaattinen tekstitys mm. englannin, suomen ja ruotsin kielellä. Palveluun syötettävä data pysyy EU:n alueella


Column

Funet Etuubin (KMS) etusivu käyttäjän näkökulmasta. Ulkoasu on muokattavissa asetuksissa tai CSS-tiedostolla.

My Media -sivulta loppukäyttäjä voi hallinnoida omia videoitaan.Section


Column

Näin pääset alkuun

Tutustuminen

Lähetä sähköpostia funet-kaltura@csc.fi ja pyydä CSC:tä tarjoamaan palaveriaika Funet Etuubin demoamiseen. Demon jälkeen voitte ottaa palvelun testikäyttöön.

Esimerkkejä Funet Etuubi (Kaltura) -palvelua käyttävistä sivustoista:

Käyttöönotto

Tilauksen jälkeen, palvelu on teknisesti käyttövalmis nopealla aikataululla. Onnistunut käyttöönotto edellyttää tilaajalta seuraavia toimenpiteitä:

 • Palvelun kytkentä organisaation omaan käyttäjähallintaan
 • Mahdolliset integraatiot, esim. Moodle, Zoom
 • Pääkäyttäjien tutustuminen admin-käyttöliittymään ja asetuksiin
 • Videosivuston käyttöliittymän ja ulkoasun muotoilu omalle organisaatiolle sopivaksi
 • Käyttäjien perehdyttäminen ja sisäinen viestintä


Column

Admin-sivulta (KMC) pääkäyttäjät voivat hallinnoida kaikkia alustalle ladattuja videoita ja tarkastella analytiikkaa. 
Section


Column

Hinnoittelu

Palvelun hinnasto löytyy Funet Hinnastosta.

 • Funet Etuubi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • Hinnoittelun perusteena toimivan korkeakoulun opiskelijamäärän FTE-luvun CSC saa suoraan OKM:ltä ja muiden kuin korkeakoulujen osalta hinnoittelun perusteena toimivana organisaation FTE-lukuna käytetään Funet-laskutuksen perustana olevia organisaatioiden henkilömääriä.


Column

Funet Etuubiin kuuluva Kaltura Capture -ohjelmisto tallentaa kuvaruutua, webkameraa ja mikrofonia. Näistä muodostuu video, joka tallentuu suoraan Funet Etuubi -alustalle.Section


Column

Vikailmoitukset ja tukipyynnöt

Funet-jäsenorganisaation palvelun pääkäyttäjät voivat lähettää palvelua koskevat mahdolliset vikailmoitukset ja tukipyynnöt osoitteeseen: funet-kaltura@csc.fi

Kiireelliset vikailmoitukset(palvelu alhaalla tms.) on suositeltavaa välittää Funet NOC -verkonvalvonnalle puhelimitse, katso Yhteystiedot.

Palveluntarjoaja NORDUnet käsittelee CSC:ltä saamansa vikailmoitukset ja tukipyynnöt oman NORDUnet NOC -prosessinsa mukaisesti.

Prosessikaavio: http://nordu.net/content/generic-service-support

NORDUnetin mediapalvelujen status-sivu: https://status.nordu.net/

"Vertaistukipyyntöjä" voi lähettää Ylläpitäjät voivat liittyä sähköpostilistalle, joka on tarkoitettu CSC:n ja muiden mahdollisten tukiorganisaatioiden teknisille henkilöillejonka kautta CSC infoaa ajankohtaisista asioista. Listan kautta voi myös vaihtaa kokemuksia palvelusta. Listalle voi liittyä täältä.


Column

Loppukäyttäjä voi leikata videon poistumatta Funet Etuubista.

Loppukäyttäjä voi tekstittää videoita Funet Etuubissa.