Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column

Hyödyt organisaatioille:

Panel
bgColor#fefcff

kilpailukykyiset hinnat (omakustannehinnoittelu)

asiakaslähtöinen toimintatapa

 • teemme vierailuja jäsenorganisaatioihin ja keskustellaan keskustelemme asiakkaiden kanssa heidän ajankohtaisista asioista ja toiveista Funetin suhteen
 • järjestämme säännöllisesti tilaisuuksia, joissa keskustellaan asiakkaiden tarpeista, Funetin nykyisistä palveluista, ehdotuksista uusiksi Funet-palveluiksi jne.
 • asiakkaat voivat vaikuttaa Funetin palveluihin ja toimintaan tekemiemme kyselyjen (vaatii sisäänkirjautumista) kautta

 

asiantuntija-apu

tietoturvapalvelut

 • Funet CERT
  • Funet CERT:llä on käytettävissään maailmanlaajuinen tietoturvayhteisö apuna. Esimerkiksi Funet CERT voi pyytää verkkoyhteyksien kautta Funet-jäsenorganisaation verkkoon hyökkäävän tietokoneen internet-operaattoria estämään ko. koneen toiminta verkossa
  • ilmoittaa sille raportoiduista saastuneista tietokoneista tai niiden haavoittuvuuksista asianomaisille jäsenorganisaatioille, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin on helppo ryhtyä
 • erillismaksuttomat palvelin- ja henkilövarmenteet saatavissa käyttöön jopa minuuteissa
 • haavoittuvuusskannerin avulla asiakas voi tutkia omaa verkkoaan sen ulkopuolelta tietoturvariskien kartoittamista varten; palvelu on käytettävissä omatoimisiin skannauksiin

keskitetyt videoviestintäpalvelut

 • monen pisteen välinen, HD-laatuinen videoneuvottelu onnistuu käyttämällä videoneuvottelusiltapalvelua Funet Siltaa, vaikka eri organisaatioilla voi olla käytössä keskenään epäyhteensopivia videoneuvottelujärjestelmiä
 • uuden sukupolven verkko-opetuksen videotyökalu, videotallennepalvelu Funet Etuubilla (Kaltura) hoituu niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin. Palveluun tallennetut luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin oppimisympäristöihin (esim. Moodle, Optima, Blackboard...).
 • organisaatioiden videoviestintätoimintaa tekevillä henkilöillä on käytettävissään Funet-jäsenorganisaatioiden vastaavista henkilöistä muodostetun VideoFunet-yhteistyöryhmän tuki

todistettavasti toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet

 • Funet-yhteydet toimivat hyvin luotettavasti (vaatii sisäänkirjautumista)
 • saatavilla lähes kaikkialla Suomessa
 • internet-yhteydet saatavilla halutulla liittymänopeudella (jopa 100 Gbps), myös varayhteydet
 • haluttaessa Funet vastaa kaikista asiakkaan internet-yhteyksiin liittyvistä asioista (reititinpalvelu)
 • vain organisaation omaan käyttöön varatuilla tietoliikenneyhteyksillä voidaan esimerkiksi yhdistää eri paikkakunnilla sijaitsevat kampus- tai virastoverkot yhdeksi loogiseksi verkoksi
 • organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä
 • Funet-jäsenorganisaatioilla on suorat ja ruuhkattomat verkkoyhteydet (= ei-kaupallisten internet-operaattorien kautta):
 • organisaatioiden käyttämille merkittävimmille kaupallisille palveluntarjoajille voidaan järjestää suora verkkoyhteys Funet-verkkoon, jolloin ko. palvelujen käyttäjien ei tarvitse kärsiä ruuhkaisen kaupallisen internetin hitaudesta
 • organisaation tarvitsema yhteys valtion yhteiseen tietoliikenneverkkoon (VY-verkko) on saatavissa Funet-verkon kautta; ei siis ole tarvetta fyysisesti erilliselle VY-verkkoyhteydelle

välttämättömät internet-yhteyksiin liittyvät palvelut

yhteisesti kiinnostavan tiedon jakaminen Funet-yhteisön keskuudessa

täsmäkoulutus

Column

Hyödyt loppukäyttäjille:

Panel
bgColor#fdfffc

loistavat verkkoyhteydet

 • todistettavasti (vaatii sisäänkirjautumista) toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä

yhdellä kirjautumisella käsiksi moniin palveluihin

 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla moniin eri verkkopalveluihin (Haka-autentikointi)
 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla langattomaan verkkoon sekä kotimaassa että ulkomailla (eduroam-verkkovierailu)

elämää helpottavat verkkopalvelut

 • suurikokoisten tiedostojen jakeluun omistettu palvelu (Funet FileSender)
 • videoneuvottelujen järjestäminen tai sellaisiin osallistuminen omalta tietokoneelta internet-selainta käyttämällä; havainnolliset käyttöohjeet (Funet Tiimi)

täsmäkoulutus