Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

HUOM! Funet Kampus verkkopalvelu korvaa Reititinpalvelun 1.1.2020 alkaen

Kuvaus

Funet-reititinpalvelu on tarkoitettu organisaatiolle, joka ei halua itse hankkia ja ylläpitää Funet-verkon suuntaan tarvittavia reititinlaitteita (laite joka toteuttaa Reunalaite BPD :ssa kohdassa 3.1 tarkoitettua tehtävää kuvan 2. mukaisessa topologiassa).

...

 • K: Voiko reititinpalvelun laitteilla tehdä palomuurausta?
  • V: Tilallista palomuurausta reititinpalvelun laitteilla ei voi tehdä, mutta tilatonta pakettisuodatusta voi tehdä. Jäsenorganisaatiolle voidaan tarvittaessa antaa hallintaoikeudet reitittimiin tilattomien pakettisuodatussääntöjen ylläpitoa varten.
 • K: Voiko reititinpalvelun laitteilla tehdä NAT-osoitteenmuunnosta?
  • V: Ei, NAT ei ole tuettuna reititinpalvelun laitteissa.
 • K: Voivatko reititinpalvelun laitteet toimia DHCP-palvelimina?
  • V: Ei, reititinpalvelun laitteita ei voi käyttää DHCP-palvelimina, mutta niille voidaan konfiguroida tilaton DHCP helper tai tilallinen DHCP-relay.
 • K: Tukevatko reunareitittimet virtuaalireitittimiä?
  • V: Kyllä, esimerkiksi loogisesti erillinen sisäverkon reititin voidaan toteuttaa reunareitittimeen konfiguroitavana virtuaalireitittimenä (VRF).
 • K: Voidaanko reunareitittimiä käyttää L2-yhteyksien toteuttamiseen?
  • V: Kyllä, L2-tason yhteyksiä voidaan toteuttaa esimerkiksi MPLS L2VPN/VPLS:n tai virtuaalisten kytkinten avulla. Reunareitittimet tukevat monipuolisia VLAN-ominaisuuksia, kuten VLAN-translaatiota, QinQ:ta yms. L2-yhteyksille voidaan tarvittaessa konfiguroida myös virtuaalinen reititysinterface (IRB/SVI).

...