Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


panel

Column
width
borderColor#66a4ae
bgColorwhite
borderWidth2
Page Tree
expandCollapseAlltrue
rootTuki ja yhteystiedot
startDepth3

50%

Funetin yhteystiedot, opastusta palveluihin liittyen

Children Display
depth2

Katso myös:


Funetin yhteystiedot, ongelmatilanteisiin liittyvää tietoa ja yleistietoa liittyen Funetin palveluihin.
Column
width50%
(verkko)päivystys; neuvonta:noc(at)funet.fipuh. (09) 457 2704
hallinnolliset yms. ei-tekniset asiat:funyht(at)funet.fi


Excerpt Include
Vikailmoituksen tekeminen
Vikailmoituksen tekeminen
nopaneltrue
 


...