Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nimipalvelut sisältyvät Funet-maksuun.

Tilastot

Funetin keskitetyt DNS-palvelut ovat käytössä seuraavasti (tilanne 29.4.2014):

  • ns-cache.funet.fi: n. 800 - 900 kyselyä sekunnissa; alkuvuoden saatavuus 100,000 %
  • ns.funet.fi: 12 Funet-jäsenorganisaatiota; alkuvuoden saatavuus 99,990 %
  • ns-secondary.funet.fi: 60 jäsenorganisaatiota (n. 2 400 vyöhykettä); alkuvuoden saatavuus 100,000 %

DNS-kyselyistä keväällä 2014 n. 3 % tapahtui IPv6-protokollaa käyttäen.


Ohjeet

Panel
bgColorwhite


Expand
titlePäänimipalvelu ja nimipalvelutietojen ylläpito (näytä/piilota)

Jäsenorganisaatio voi ylläpitää itsenäisesti nimipalvelutietoja eli lisätä, muuttaa ja poistaa verkkotunnuksiinsa kuuluvia Internetissä näkyviä IP-osoitetietoja (esim. nimen www.organisaatio.fi IP–osoite). Hallinta tapahtuu www-käyttöliittymällä, jossa käyttäjätunnuksella on pääsy ainoastaan käyttäjätunnukseensa liitettyjen jäsenorganisaatioiden verkkotunnusten tietoihin. Sisäänkirjautumisessa käytetään salasanaa tunnistautumiseen ja lisärajoituksena tietyllä käyttäjätunnuksella voi kirjautua palveluun ainoastaan jäsenorganisaation valitsemista verkoista.

Nimipalvelutietojen hallinnan www-käyttöliittymän osoite on https://dns-admin.funet.fi/. Palveluun pääsy on rajattu pääsylistoin vain palvelua käyttävien jäsenorganisaatioiden IP-osoitteista.

Hallintakäyttöliittymällä tehdyt muutokset tulevat näkyviin Internetin nimipalvelussa Funetin auktoritatiivisten nimipalvelinten (ns.funet.fi, ns2.funet.fi ja ns-secondary.funet.fi) kautta.


...