Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Infowarning
titleHuom!

IP-multicast on tuettuna Funet-runkoverkossa, mutta alhaisen kysynnän vuoksi sitä ei aktiivisesti kehitetä ja mahdollisia ongelmia selvitetään matalalla prioriteetilla. Tulevaisuudessa tuki multicast-reititykselle saatetaan poistaa kokonaan Funet-runkoverkosta.

...