Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IGMP:stä käytetään versiota 2 tai 3, ja MLD:stä versiota 1 tai 2. Tuki lähdekohtaiselle ryhmälähetykselle (Source-Specific Multicast, SSM) vaatii IGMPv3:n ja MLDv2:n.

Multicast-reitityksen käyttöönottaneita jäsenorganisaatioita kehotetaan liittymään Funetin dbeacon-matriisiin, jonka avulla voidaan valvoa multicast-reitityksen toimivuutta.