Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width40%

Korkeakoulut

Aalto-yliopisto
Arcada

Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto  
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland

Itä-Suomen yliopisto
     

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän yliopisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin yliopisto
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Laurea-ammattikorkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Poliisiammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Taideyliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto  
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto
Yrkeshögskolan Novia
Åbo Akademi


Column
width40%

Muut jäsenorganisaatiot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Certia
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Geologian tutkimuskeskus GTK
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
ICOS ERIC
Ilmatieteen laitos
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallisarkisto
Kotimaisten kielten keskus
Kuopion yliopistollinen sairaala
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Maanmittauslaitos

Museovirasto
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pelastusopisto
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen Akatemia
Suomen eduskunta
Suomen Kansallisgalleria
Suomen Pankki
Suomen Syöpäyhdistys
Suomen ympäristökeskus
Säteilyturvakeskus
Taiteen edistämiskeskus
Tampereen yliopistollinen sairaala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Tilastokeskus
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
UKK-instituutti
Varastokirjasto
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö


...