Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vuosikokouksen valmistelee CSC yhdessä OKM:n nimeämän ICT-ohjausryhmän Funet-työvaliokunnan kanssa.

Vuosikokouksessa käydään läpi verkon, palvelujen ja yhteistyön tilannetta sekä kehittämissuunnitelmia.

...