Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Funet-ohjausryhmän ("Funet-OHRY") tehtävät on määritelty muun muassa Funet-organisaatioiden ja CSC:n välisissä sopimuksissa:

kokoontuu vuosittain säännöllisesti

 • toimii aktiivisena koordinoinnin ja tiedonvaihdon kanavana
 • seuraa Funet-verkon ja palveluiden laatua neuvottelee Funet-yhteisön puolesta Funetin ja kustannuksia
 • käsittelee CSC:n toimittamat raportit Funet-toiminnan laadusta, palveluiden saatavuuksista ja käyttöasteista sekä käyttömääristä sovitussa laajuudessa
 • osallistuu Funet-jäsenistön puolesta CSC:n kanssa tehtävään päätöksentekoon palveluvalikoimasta, palvelukuvauksista, kehityshankkeista, kustannustenjaosta , ja hinnoittelusta ja sekä muista Funet-toimintaan liittyvistä linjauksista
 • sopii osallistuu Funet-jäsenistön puolesta CSC:n kanssa tehtävään päätöksentekoon Funet-palvelujen lakkauttamisesta tai merkittävistä muutoksista , lakkauttamisista (esimerkiksi Funet-palvelun muuttamisesta maksulliseksi) ja muutosaikatauluista
 • kuulee tarpeen mukaan Jäsenistöä ja OKM:tä Funet-ohjausryhmässä käsiteltävistä ja päätettävistä asioista.Column
width50%


Excerpt

Funet -vuosikokouksessa valitut Funet-ohjausryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle 2021-2023 (alkaen ja päättyen ko. vuoden Funet-vuosikokoukseen)

 • Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
 • Jani Leino, Turun yliopisto
 • Miska Sulander, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tuomas Orama, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Vesa Gynther, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, Ilmatieteen laitos

...

Show If
grouphttps://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-users, https://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-staff, https://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-admin, @csc.fi

Include Page
(luottamuksellinen) Funet työvaliokunta-ohjausryhmä
(luottamuksellinen) Funet työvaliokunta-ohjausryhmä