Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työryhmällä on oma julkinen VideoFunet funetvideo wiki, josta löytyvät mm. kokouspöytäkirjat ja muuta tietoutta.

...