Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

width43%

...

Osio sisältää Funet-yhteisön yhteistyöryhmien

...

materiaalia. Valmiit materiaalit, esimerkiksi parhaat käytännöt -dokumentit

...

ja raportit, löytyvät sivun Tekniset ohjeet ja raportit alapuolelta.

Yhteistyöryhmillä pyritään Funet-jäsenkunnan aktivoimiseen, keskustelun lisäämiseen

...

ja

...

omien kokemusten

...

AccessFunet (JH)

  • AccessFunet-työryhmän tavoite on jakaa kokemuksia sekä kehittää toimintamalliehdotuksia, joita voidaan hyödyntää kampusverkoissa.

MobileFunet

  • MobileFunet-työryhmän tavoite on edistää langattomien verkkojen käyttöä ja liikkuvuutta Funet yhteisössä.

SecureFunet

  • SecureFunet-työryhmän tavoite on luoda silta eri ryhmien ja toimijoiden välille Funetin tietoturvayhteisössä, synnyttää kaikkia (tai ainakin osajoukkoa) auttavaa ohjeistusta ja levittää tietoa mahdollisimman avoimesti.

VideoFunet

  • VideoFunet-työryhmän tavoite on..

 

Kommentti: Yhteistyöryhmien lyhyt esittely (=tämä sivu) sopisi myös avoimelle puolelle BCP-dokujen yhteyteen, siten että linkit johtaisivat tunnistautumista vaativille alasivuille. /JS

...

width30%

jäsentyneeseen kirjaamiseen.

 

 

Panel
borderColor#66a4ae
titleColor

Page Tree

black

root

titleBGColor

Yhteistyöryhmät

#66a4ae

expandCollapseAll

borderWidth

true

1
titleYHTEISTYÖRYHMÄT. Valitse:
borderStylesolid

Children Display

Column
width27%
excerpttrue