Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yksittäisen sivun katseluoikeuden rajoitus (klikkaa oikeassa yläkulmassa kolmen pisteen kuvaketta -> Restrictions) periytyy sen kaikille alisivuille. Jos sellaisen yksittäisen sivun, joka jo on perinyt katseluoikeuden rajoituksen "emosivuiltaan", katseluoikeutta rajoitetetaan sivutasolla, käyttäjien on läpäistävä myös periytyvät rajoitukset nähdäkseen ko. sivun.

EsimJos esim. funet-työtilassa annetaan jäsenistökäyttäjille (= funet-users-käyttäjäryhmä) muokkausoikeus osioon Yhteisöforum. Tämä oikeus on annettava johonkin työtilan osioon/sivuihin, on se annettava käyttäjille jo työtilatasolla (Permissions), koska sivutasolla . Sivutasolla muokkausoikeutta ei voi enää työtilatasolla myöntämättömyyden jälkeen antaaantaa, jos sitä ei ole annettu työtilatasolla. Siksi funet-työtilassa muokkausoikeus on käytävä rajattava sivukohtaisesti asettamassa kaikilla niillä sivuilla, joilla muokkausoikeutta halutaan rajata funetilaisille, vain funet-staff-käyttäjäryhmällejoita muiden, kuin funetilaisten ei haluta pystyvän muokata.

Show If
matchall
grouphttps://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-staff, https://tt.eduuni.fi/groups/funet#funet-admin

Myös piilotetuilla sivuilla täytyy muistaa rajoittaa muokkausoikeus vain funet-staff -ryhmälle, jos niitä sivuja ei ole tarkoitettu jäsenistökäyttäjien muokattaviksi. Samoin katseluoikeus, jos joidenkin sivujen sisältöä ei haluta näyttää jäsenistökäyttäjille.

...