Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column

Kuvaus

Verkkovierailupalvelu eduroamin piirissä olevien Funet-jäsenorganisaatioiden käyttäjät voivat kirjautua omilla tutuilla käyttäjätunnuksillaan langattomaan vierailijaverkkoon vieraillessaan minkä tahansa eduroam-verkon kuuluvuusalueella. Kunkin käyttäjän käyttäjätunnustiedot haetaan tämän kotiorganisaatiosta eikä erillisiä vierailijatunnuksia tarvita, mikä vähentää käyttäjähallinnointiin liittyvää työtä. Toteutus perustuu 802.1X-autentikointiin ja WPA2/AESWPA3-salaukseen, joten palvelun käyttö on turvallista ja suositeltavampaa kuin avointen WLAN-verkkojen käyttäminen. Oikein konfiguroitu päätelaite kytkeytyy eduroam-verkkoon sen kantoalueella automaattisesti, ja slogan kuuluukin "open your device and be online".

Palvelun palvelutaso on best effort. Palvelun tarjoamisen liittyvät tietosuojakäytännöt.

Verkkovierailupalvelu eduroam on kansainvälinen järjestelmä, joka edistää käyttäjiensä liikkuvuutta ja työskentelyä ympäri maailman. Palvelu perustuu organisaatioiden väliseen vastavuoroisuuteen, ja siihen voivat liittyä ylemmät oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Suomessa eduroamia koordinoi Funet. Maailmanlaajuinen eduroam-kattavuus selviää eduroam.orgin kuuluvuuskartasta.

eduroamissa organisaatio tarjoaa omille ja vieraileville eduroam-käyttäjille langatonta verkkoaan kuuluvuusalueellaan. Tällöin palvelua kutsutaan Service Provider (SP) ja Identity Provider (IdP) -ratkaisuksi.

HUOM! eduroamiin on mahdollista liittyä myös palveluntarjoajana (Service Provider), jolloin esimerkiksi kaupunki tai kahvila voi tarjota vierailijoilleen maksuttoman pääsyn eduroamiin. Lue tarkemmin eduroam proxy -palvelusta.

Seuraavassa eduroamin kolme merkittävintä etua tavalliseen vierailijaverkkoon nähden:

  1. Muista eduroam-organisaatioista saapuvat vierailijat saavat käyttöönsä tunnetun ja heti käyttövalmiin vierailijaverkon ilman erillisiä vierailijatunnuksia.

  2. Vastaavasti omat käyttäjät pääsevät verkkoon kotikorkeakoulunsa lisäksi kaikissa muissakin eduroam-paikoissa kotimaassa ja ulkomailla. Kotiverkossa omille käyttäjille voi antaa vierailijoita laajemmat käyttöoikeudet, esimerkiksi pääsyn intranetiin.

  3. Palvelu perustuu tietoturvallisiin tekniikoihin, kuten 802.1X-autentikointiin ja WPA2/WPA3-salaukseen.Column

Widget Connector
width400
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=RGfVYvYE9f4
height220


...

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sekä kotiorganisaationsa että vierailtavan organisaation verkon käyttösääntöjä. Myös päätelaitteen tietoturva tulee huomioida, sillä vierailijaverkon ja internetin välissä ei välttämättä ole palomuuria tai samaa pakettisuodatusta kuin oman kotikorkeakoulun verkossa. Eri toimijoiden toteuttamissa vierailijaverkoissa voi myös olla erilaisia teknisiä rajoituksia tai laadullista vaihtelua. Ongelmatilanteissa käyttäjän tulee olla aina ensiksi yhteydessä omaan kotiorganisaatioonsa, joka on vastuussa käyttötuen tarjoamisesta omalle käyttäjälleen.

...

Verkkovierailupalvelu eduroamissa on mukana yli 30 Funet-jäsenorganisaatiota. Verkko on käytettävissä sadoissa kohteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin yli 100 maassa. Maailmanlaajuisia tilastoja voi tarkastella osoitteessa monitor.eduroam.org ja tarkempia lukuja Suomen osalta sisältyy Funetin käyttöraportteihin.

...

Kaikki Funet-jäsenorganisaatiot voivat liittyä maksutta mukaan eduroam-verkkovierailuun. Mukana ovat jo muun muassa kaikki yliopistot sekä valtaosa ammattikorkeakouluistaammattikorkeakoulut.

Verkkoinfrastruktuuri

Langattomien tukiasemien on tuettava 802.1X- ja WPA2/AESWPA3-tekniikoita. Lisäksi tukiasemien pitää pystyä mainostamaan eduroam-SSID:tä mahdollisten muiden verkkojen lisäksi. Nykyaikaiset enterprise-tukiasemat kelpaavat lähes poikkeuksetta. Funetin sisällä käytetyimpiä ovat Aruban, Ciscon ja HP:n kontrolleripohjaiset ratkaisut. Verkkoinfrassa käyttäjät lajitellaan tyypillisesti eri virtuaalilähiverkkoihin (VLAN) sen perusteella, onko kyse omasta vai vierailevasta käyttäjästä.

...

Käyttäjien autentikointia varten tarvitaan RADIUS-palvelin, joka liitetään eduroamin kansainväliseen RADIUS-hierarkiaan Suomen eduroam-juuripalvelinten kautta (Service Provider). Funet vastaa Suomen juuripalvelusta ja avustaa liitoksessa. Jotta organisaation omat käyttäjät pystyvät kirjautumaan eduroamiin sekä kotiverkossaan että vieraillessaan muissa eduroam-verkoissa (Identity Provider), tulee organisaation liittää RADIUS-palvelin omaan käyttäjätietokantaan, jota vasten sen omat käyttäjät autentikoidaan. RADIUS-palvelimina on yleisesti käytössä FreeRADIUS, Radiator ja Microsoftin IAS/NPS. Käyttäjätietokanta voi olla esimerkiksi AD. ratkaisut. Funet toimittaa testausvaiheessa määräaikaiset testitunnukset, joilla voi testata eduroam-kirjautumista vierailevan käyttäjän näkökulmasta.

RADIUS-palvelimelle tarvitaan palvelinvarmenne. Funet-jäsenorganisaatioilla on mahdollisuus hankkia maksuton julkisen varmentajan allekirjoittama varmenne Funet-varmennepalvelun kautta. Myös itseallekirjoitettu varmenne kelpaa, mutta tällaista varmennetta ei luonnollisestikaan löydy valmiina käyttäjien päätelaitteista.

Anchor
porttimääreet
porttimääreet

...

Kun verkkovierailujärjestelmä on teknisesti käyttökunnossa, tulee vielä huolehtia muun muassa käyttäjäviestinnästä ja tukitoiminnoista. Omia käyttäjiä kannattaa tiedottaa eduroamin olemassaolosta sekä kannustaa ja opastaa sen käyttöön. Päätelaitteiden konfigurointi on suositeltavaa suorittaa provisiointityökaluilla, joilla saavutetaan yhteensopivat ja tietoturvalliset konfiguraatiot. Funet suosittelee eduroam CAT -työkalua (https://cat.eduroam.org), joka tulee Windows-, Linux-, Mac-, iOS- ja Android-tukee eri alustoja. Funet luo verkkoylläpitäjille pyynnöstä käyttäjätunnukset eduroam CAT -palveluun, johon ylläpitäjä syöttää oman eduroam-verkkonsa tiedot, kuten varmenteen ja autentikointipalvelimen nimen. Tämän jälkeen CAT/geteduroam luo käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketit loppukäyttäjien noudettavaksi.

...

Verkkovierailun toimivuutta kannattaa myös valvoa. Valvonnan toteutuksesta on kirjoitettu muun muassa MobileFunet-yhteistyöryhmän Parhaat käytännöt -dokumentissa WLAN-verkon infrastruktuuri. Vertaistukea eduroamiin ja laajemminkin langattomiin verkkoihin liittyvissä asioissa voi hakea MobileFunetin postituslistan yhteistyöryhmän kautta.

Dokumentaatio, konfigurointiohjeet ja tuki

...

MobileFunet:  Parhaat käytännöt -dokumentit (oppaita ja konfigurointiohjeita, mm. ladattavat konfiguraatiot FreeRADIUSv2-palvelimelle)

Geant.org: How to deploy eduroam on-site or on campus (kattava wiki eduroamin käyttöönottoon kampuksella)

...

Jos käyttöönottovaiheessa autentikointiin kuuluva viestinvälitys ei toimi ongelmitta, onglema saattaa olla UDP-fragmentoinnissa.  UDPUDP-fragmentointi pitää sallia WLAN-verkon kontrollerilta  kontrollerilta RADIUS-palvelimelle asti koko matkalla (palomuurit, reitittimet. ym.).  Linkillä Linkillä saattaa olla tyypillisesti esim. MTU-arvo 1500, mutta tavanomaisenkin RADIUS-autentikoinnin aikana paketit saattavat kasvaa tuota suuremmiksi, jolloin fragmentoinnin pitää toimia tai kehykset eivät tule perille ehjinä.

Jos yksittäisellä käyttäjällä on liittymisongelma syyksi paljastuu hyvin usein väärin syötetty salasanaa, esim. salasanavaihdon yhdeydessä. Muissa tapauksissa on syytä kehoittaa käyttäjää varmistamaan päätelaitteensa konfiguroinnin oikeellisuus ajamalla oman kotiorganisaationsa käyttöjärjestelmäkohtaisen asennuspaketin uudelleen eduroam CAT -työkalusta (https://cat.eduroam.org). Varsinainen asennus yleensä geteduroam-sovelluksen avulla.

Verkon puolella mahdollisten autentikointiongelmien syyksi paljastuu useimmiten käyttäjätietokantojen toimintahäiriö.

...