Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

IP-yhteyksien varmentamisessa käytetään lähtökohtaisesti eBGP-rajapintaa Funetin ja asiakkaan reitittimien välillä. Funetin AS-numero on 1741 ja asiakas voi käyttää omaa julkista AS-numeroaan, jos sellainen on, tai muussa tapauksessa Funetin määrittelemää ns. privaatti-AS-numeroa. Myös 32-bittiset AS-numerot ovat tuettuna.

Aktiivisen reitin valinta tehdään oletusarvoisesti BGP:n MED-attribuutilla. Käytännössä Funetin reitittimet on konfiguroitu MED-attribuutin osalta seuraavasti:

 • Pääyhteys:
  • Asiakkaalle mainostetaan reittejä arvolla MED=10
  • Asiakkaan mainostamiin reitteihin lisätään MED=MED+10
 • Varayhteys:
  • Asiakkaalle mainostetaan reittejä arvolla MED=20
  • Asiakkaan mainostamiin reitteihin lisätään MED=MED+20

Suosituksena on, että asiakas mainostaa sekä pää- että varayhteydellä reittejään identtisillä metriikoilla eikä aseta Funetin mainostamiin reitteihin erisuuruista local-preferencea pää- ja varayhteydellä, jolloin reitinvalinta aktiivisen reitin valinta voidaan tehdä Funetin reitittimissä. Tarvittaessa asiakas voi kuitenkin itse vaikuttaa reitinvalintaan muuttamalla oman BGP-mainostuksensa MED-arvoa. Asiakas voi myös halutessaan vaikuttaa reitinvalintaan asettamalla BGP local-preferencen Funetin mainostamille reiteille ja esimerkiksi tekemällä ns. AS-prependauksen itse mainostamilleen reiteille, mutta tämä ei ole suositeltavaa ainakaan pysyvänä ratkaisunaNormaalisti reitinvalinta tehdään MED-attribuutin perusteella, mutta esimerkiksi huoltotilanteissa Funetin reitittimissä asetetaan asiakkaan mainostamille reiteille normaalista poikkeava local-preference ja asiakkaan suuntaan voidaan mainostaa reitit ns. AS-prependattuna.

Pää- ja varayhteyttä voidaan käyttää myös active/active-tyyppisesti, jolloin kumpikin yhteys on aktiivinen ja liikenne reitittyy aina lähimmästä liittymästä ulos/sisään.

BGP-reititetyillä yhteyksillä Funet mainostaa oletuksena vain default-reitin asiakkaalle. Tarvittaessa on myös mahdollista saada BGP:lla täysi internet-reittitaulu, mutta mikäli sille ei ole mitään perusteltua tarvetta, sitä ei suositella. Default-reitin lisäksi Funet-runkoverkosta voidaan mainostaa asiakkaalle myös ns. more specific -reittejä, mikäli niille on perusteltua tarvetta.


BGP communityt

Alla luetellut BGP-communityt ovat Funet-jäsenorganisaatioiden ja muiden asiakkaiden käytettävissä. Funet-jäsenorganisaatioiden toiveiden mukaan Funet-runkoverkkoon voidaan toteuttaa myös muihin communityihin perustuvia toiminnallisuuksia.

...