Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

DWDM-järjestelmänä käytetään ADVAn toimittamaa FSP 3000-järjestelmää,joka mahdollistaa useiden rinnakkaisten kanavien (aallonpituuksien) siirtämisen kuituparissa. Funet 2020-verkko on toteutettu ns. flexgrid-tekniikalla, joka mahdollistaa n. 96 rinnakkaista kanavaa riippuen mm. käytettävästä modulaatiosta, joka vaihtelee nopeuden ja etäisyystarpeen mukaan. Yksi kanava voi sisältää esimerkiksi 200 Gbit/s tai 300 Gbit/s yhteyden, joita voidaan tarvittaessa jakaa myös pienempiin esimerkiksi 10-100 Gbit/s yhteyksiin.

Image RemovedImage Added


Funet-karttajuliste sähköisessä muodossa löytyy sivulta Tulostettavat julisteet.

...