Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width33%
Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae
titleTämän sivun sisältö:
Table of Contents
maxLevel3
Column

 

Column

 

Idea

Piilotetut sivut eivät näy käyttäjille navigointipuussa, mutta niihin voidaan linkata heille näkyviltä sivuilta. Tällä tavalla pyritään pitämään navigointipuussa näkyvien sivujen lukumäärä ja pituudet kohtuullisella tasolla.

Yleistä

Sivu ei näy navigoinnissa silloin, kun se EI sijaitse Etusivu -nimisen sivun alla; piilotetut sivut löytyvät valitsemalla minkä tahansa sivun katselutilassa Browse -> Pages (+ tarvittaessa View: Tree)). Piilottamisesta huolimatta sivun voi löytää esim. hakutoiminnon kautta.

Jos sivulla ei ole katselu- tai muokkausrajoituksia (Tools -> Restrictions), sen sisältöä voi lukea ja muokata kaikki ne käyttäjät, joilla on pääsy ko. työtilaan, jossa sivu sijaitsee.

Sivujen piilottaminen

  1. (optio: luo uusi sivu (Create -> Blank page tai Page from template) tai kopioi (Tools -> Copy) olemassa oleva sivu.)
  2. klikkaile Browse -> Pages (+ tarvittaessa View: Tree).
  3. etsi piilotettava sivu sivuhierarkiasta (käyttäjille näkyvät sivut sijaitsevat Etusivu -nimisen sivun alla)
  4. jos haluat sijoittaa piilotettavan sivun jonkin tietyn sivun alle, avaa puunäkymää niin, että myös tuleva "emosivu" on näkyvissä
  5. tartu hiiren osoittimella piilotettavan sivun nimeen ja raahaa se puunäkymässä "emosivun" päälle. Jos haluat sijoittaa sivun sivuhierarkian juuritasolle, raahaa se tyhjään kohtaan sivuhierarkiaa. Hiiren liikkeiden mukaan liikkuva poikkiviiva näyttää, mihin väliin sivu sijoitettaisiin sivuhierkiassa.

Käyttöoikeudet

Piilotettujen sivujen katselu- ja muokkausoikeuksia voidaan muuttaa samalla tavalla kuin minkä tahansa muidenkin sivujen. Ks. Käyttöoikeuksien hallinnointi.