Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sisäänkirjautuminen, lisäkäyttöoikeudet info.funet.fi:hin

Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae

Sisäänkirjautuminen, lisäkäyttöoikeudet (suurin osa sisällöstä on nähtävissä ilman sisäänkirjautumista)

Confluencen peruskäyttö

Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae

Content by Label
true
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
excerptshowSpacetrue
excerptTypefalsesimpleexcerpt
cqllabel = "peruskäyttö"
labelsperuskäyttö

Confluencen dokumentaatio

Panel
borderColor#66a4ae

Content by Label
true
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
excerpttrue
showSpaceexcerptTypefalsesimpleexcerpt
cqllabel = "confluence-dokumentaatio"
labelsConfluence-dokumentaatio

...

Panel
borderColor#66a4ae

Content by Label
true
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
excerpttrue
showSpaceexcerptTypefalsesimpleexcerpt
cqllabel = "edistynyt"
labelsedistynyt

Työtiloja koskevat ohjeet

Panel
borderColor#66a4ae

Content by Label
true
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
showSpacefalse
excerptexcerpttrue
excerptTypesimple
cqllabel = "työtila"
labelstyötila