Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sisäänkirjautuminen, lisäkäyttöoikeudet info.funet.fi:hin

Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae

Sisäänkirjautuminen, lisäkäyttöoikeudet (suurin osa sisällöstä on nähtävissä ilman sisäänkirjautumista)

Confluencen peruskäyttö

Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
excerpttrue
excerptTypeshowSpacefalsesimple
cqllabel = "peruskäyttö"excerpttrue
labelsperuskäyttö

Confluencen dokumentaatio

Panel
borderColor#66a4ae

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
excerpttrue
showSpaceexcerptTypefalsesimple
cqllabel = "confluence-dokumentaatio"excerpttrue
labelsConfluence-dokumentaatio

...

Panel
borderColor#66a4ae

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
excerpttrue
showSpaceexcerptTypefalsesimple
cqllabel = "edistynyt"excerpttrue
labelsedistynyt

Työtiloja koskevat ohjeet

Panel
borderColor#66a4ae

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
cqllabel = "työtila"excerpttrue
labelstyötila