Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Siirtäminen sivulta, johon liite on liitetty, tapahtuu valitsemalla Tools -> Attachments -> (halutun tiedoston kohdalta) Properties  -> kirjoita tai hae Page-kohtaan uuden kohdesivun nimi -> Save.

Jos ei ole tietoa, mille sivulle jokin liite on liitetty, sen löytää alkamalla kirjoittamaan kirjoittamalla hakusanan tai -sanoja (esim. "menestystarinoi* pdf") sivun oikean yläkulman hakukenttään ko. liitteen nimeä -> klikkaa ko. liitteen nimeä avautuvasta listasta -> päädyt sivun, johon liite on liitetty, liitteiden listaukseen -> Properties -> kirjoita tai hae Page-kohtaan uuden kohdesivun nimi -> Save(tarvittaessa * (tähti)-merkki hakusanan perään) -> Enter  -> etsimäsi liitetiedoston alapuolella näkyy ko. liitetiedoston sivun nimi pienellä, harmaalla tekstillä, joka toimii myös linkkinä ko. sivulle. Siirrä liitetiedoston ko. sivulta em. tavalla.

Täydelliset ohjeet (englanniksi): https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Moving+an+Attachment