Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Funet-verkon sisäisten yhteyksien lisäksi Funet-verkosta on mahdollista toteuttaa MPLS VPN-yhteyksiä myös ulkomaille muihin tutkimusverkkoihin.

Ulkomaille rakennettavat MPLS VPN-yhteydet toteutetaan pääsääntöisesti hyödyntämällä kansainvälistä MDVPN-infrastruktuuria (Multi-Domain VPN). MDVPN-tekniikka on käytettävissä useisiin maihin Euroopassa. Jos MDVPN-tekniikka ei ole käytettävissä siinä tutkimusverkossa johon yhteys halutaan rakentaa, voidaan yhteyksiä toteuttaa myös ns.  Bandwidth-on-Demand (BoD)-tekniikan avulla. BoD-tekniikka on käytettävissä muutamissa maissa joissa MDVPN ei ole käytössä.

MDVPN-tekniikan avulla voidaan toteuttaa sekä L3 VPN-yhteyksiä, että point-to-point L2 VPN-yhteyksiä. BoD-tekniikkaa tukeviin tutkimusverkkoihin voidaan rakentaa point-to-point L2 VPN-yhteyksiäNäiden soveltuvuus ja toteutusvaihtoehdot arvioidaan tapauskohtaisesti.

Käyttöönotto

Palvelun käyttöönottamiseksi ota yhteyttä Funet NOC:iin: Yhteystiedot.

...