Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width50%

Häiriötiedotteet

Kaksi (2) viimeisintä/kaikki:

RSS Feed
titleBarfalse
max2
urlhttps://postit.csc.fi/sympa/rss/latest_arc/tl-katko?count=3&for=150

Laadunmittaus (im.funet.fi)


HTML Include
urlhttp://im.funet.fi/grafana/d/oZF3qbCGz/funet-status?orgId=1&refresh=30s&from=1622114117657&to=1622200517658&viewPanel=7
HTML Include
urlhttp://im.funet.fi/cgi-bin/tilanne.pl?sortby=status


Column
width50%

Häiriötiedotteet: reaaliaikainen tilanne avoinna olevista ja viimeaikaisista häiriöstä ja ilmoitetuista huolloista:

Panel
bgColorwhite

Jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyksien (IP) laadunmittaus:

Tuore tieto liikennemääristä:

Expand
titleWeathermap-käyttöohje (näytä/piilota)


Panel
bgColor#fafce8
  1. verkkoyhteyksiä kuvaavat viivat ovat kaksiosaisia: kukin viiva puolimatkaan saakka kertoo ko. laitteesta ulospäin lähtevästä liikenteestä. Klikkaa haluamasi viivan haluttua puoliskoa ja saat näkyviin ko. yhteyden ja ko. suunnan tilastotiedot
  2. kuvaajan oletusnäkymänä on yhteyden liikennemäärät molempiin suuntiin ko. päivänä. Sen voi vaihtaa sivun alareunan linkeistä moniin muihin yhteydestä kertoviin näkymiin, esimerkiksi pakettimäärän tai virhelaskurien tiedot.
  3. kuvaajan reuna-alueet toimivat linkkeinä näkymän ajankohdan ja -jakson muuttamiseksi: yläreunasta klikkaamalla voi pidentää näkymän ajanjaksoa klikkaus kerrallaan (esimerkiksi tunti -> päivä -> viikko jne.), alareunasta vastaavasti lyhentää ajanjaksoa. Vasemmasta reunasta klikkaamalla voi vaihtaa kulloisenkin näkymän ajankohdan vastaavaan edelliseen ja oikeasta reunasta seuraavaan.


Muita työkaluja

Muita sivustoja