Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width33%


Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae
titleTämän sivun sisältö:

Table of Contents
maxLevel3Column


Column


Mikä on PERT?

...

PERT tulee sanoista Performance Enhancement Response Team

...

. PERT-toiminta tähtää tietoliikenneyhteyksien tehokkaaseen käyttöön ja suorituskyvyn parantamiseen, vastaavasti kuin CERT-toiminta tietoturvan kehittämiseen.

...

PERT-toiminnan tarkoitus on edistää verkon tehokasta käyttöä ja auttaa verkon suorituskykyyn liittyvissä ongelmatilanteissa. Toinen asiaan liittyvä lyhenne on E2E (end-to-end), jolla viitataan suorituskyvyn parantamisen päästä-päähän ("heikoin lenkki") luonteeseen ja haasteeseen.

Syitä siihen miksi yhteydet toimivat paljon nimellisnopeutta hitaammin voi olla useita. Yksi syy voi olla TCP-asetuksissa. Uusissa käyttöjärjestelmissä on automaattinen TCP-ikkunan säätöominaisuus, jonka ansiosta TCP-asetuksia ei yleensä enää tarvitse säätää käsin. Joissain tapauksissa esimerkiksi palomuuri tai VPN tunneli rajoittaa yhteyden suorituskykyä.

Yhteiseurooppalainen eduPERT Knowledge Base antaa paljon hyvää tietoa suorituskyvystä ja ongelmien selvittelystä. Lisää johdantoa ja tietoa aiheesta löytyy esim. sivustoilta

...

...