Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Panel
borderColor#66a4ae

Tälle sivulle liitettyjä kuvia ei ole syytä siirtää liitteiksi niitä käyttäville sivuille. Näihin, kuten muillakin sivuilla sijaitseviin kuviin, tarvitsee ainoastaan linkata muilta sivuilta:

  • klikkaile editointitilassa sivulla, jolla haluat kuvia esittää, Insert -> Image -> Search -> kirjoita hakukenttään esim. sana "kuvia".

 


Gallery
columns6