Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

Videoviestinnän eri palveluihin liittyvä tieto ja materiaali. Mahdollinen tähti palvelun nimen perässä tarkoittaa erillishinnoiteltua palvelua.


Panel

Children Display

Lisäksi: CSC koordinoi yliopistojen ja korkeakoulujen teknistä videoteknologian asiantuntijaryhmää VideoFunet, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoa videoviestintätekniikoista kokousten ja yhteisten hankkeiden kautta.

...