Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Children Display

Lisäksi: CSC koordinoi yliopistojen ja korkeakoulujen teknistä videoteknologian asiantuntijaryhmää VideoFunet, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoa videoviestintätekniikoista kokousten ja yhteisten hankkeiden kautta.

 

 

...

Katso aiheeseen liittyvät sähköpostilistat.