Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: risa linkki, tässä ehkä vastaava sivu samasta paikasta, linkkien numerointi

...

Funet-verkon suuntaan olevassa liitynnässä tulee laittaa ylimääräiset sisäverkon protokollat pois päältä, kuten CDP, SPT, DHCP, OSPF jne [0]. Jäsenorganisaatiolla pitää olla null0-reitit omille osoiteblokeille tai käyttämättömien osoitteiden ping-pong ilmiö [1] pitää olla estetty muulla tavoin. Muiden kuin jäsenorganisaation julkisten IP-osoitteiden käyttö lähdeosoitteina pitää olla estetty.

...

Jos päätelaitteessa halutaan tukea jumbo-frameja, IP MTU-arvoksi sopii esimerkiksi 9000 tavua. Suuremman MTU:n käyttäminen verkon reitittimien välisillä linkeillä mahdollistaa jumbo-kehysten käyttämisen myös erilaisten tunnelointimekanismien päällä ilman pakettien fragmentoitumistaja suorituskyvyn laskemista.

Internet2:n sivustolta [21] löytyy tietoa isojen MTU:iden hyödyistä ja eri laitteiden tuesta.

...

Varayhteyksistä on kerrottu sivulla IP-yhteydet. Varayhteydet on toteutettu pääsääntöisesti BGP:llä.

Linkkejä

[0] https://www.ams-ix.net/technicalams/specifications-descriptionsdocumentation/config-guide – "Configuration hints" luettelee -kohdat luettelevat laitevalmistajakohtaisesti käskyjä, joilla CDP, yms. protokollat saadaan pois päältä.

...