Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kerätä tietoa verkonvalvonnan käytännöistä, olemassa olevista työkaluista sekä verkonvalvontatarpeista. Ja täten tukea verkonvalvonnan kehittämistä sekä viime kädessä parantaa kampusverkkojen käytettävyyttä mikä voi säästää työaikaa.

Tehtyä

Verkonvalvonta-aihealueesta järjestettiin kysely loppuvuodesta 2010. Kyselylomake

...

Sivulla Verkonvalvonta

Työn alla

Työn alla, editoitavissa olevat dokumentit:

Children Display
alltrue