Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Digipedagogiikan varsinaiset koulutukset käynnistyvät vuoden 2023 alussa. Syksyllä 2022 Digivisio 2030 –hankkeessa järjestetään avoimina tilaisuuksina näiden koulutuksien suunnittelua tukevat neljä studiota.

Olemme uuden äärellä ja kaikki Digivision tarjottimeen opintoja tuottavat korkeakoulut ja opettajat tavoittelevat laadukasta verkkopedagogiikkaa myös moduuleiden ja nonformaalin mikro-oppimisen muodossa.

Studioissa aiheita lähestytään Digivisio 2030 –hankkeessa tehtävien osatoteutuksien pohjalta.

Tavoitteena on levittää osatoteutuksien tuloksia ja suosituksia sekä luoda yhteistä näkemystä Digivision tarjottimella tarjottavien koulutusten laadusta, muodosta ja toteutustavoista, kun digipedagogiikkaa lähestytään tutkimuksen, kansainvälisten esimerkkien ja tekoälyn suomien mahdollisuuksien valossa. 

Digipedagogiikan studiot on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille ja erityisesti korkeakoulujen opettajille sekä pedagogiselle ja tekniselle tukihenkilöstölle.

Studiot tallennetaan, mikäli se sopii esiintyjille ja tallenteita voi hyödyntää korkeakoulujen omissa henkilöstökoulutuksissa.

Studiot toteutetaan etänä Zoom-alustalla. Ilmoittautumislinkki päivitetään tälle sivulle.

Lisätietoja: satu.hakanurmi@utu.fiLöydät digipedagogiikan studiot ja koulutukset myös Digivision verkkosivuilta: www.digivisio2030.fi/tapahtumat 

Vuodenvaihteen 2021-2022 digipedagogiikan studioiden tallenteet ovat katsottavissa Eduuni-wikissä. 

Digipedagogiikan studiot syksyllä 2022


20.9. klo 14.00-15.30 Avoimen oppimisen hyvät käytänteet ja katsaus MOOCeihin korkeakoulukentällä

Tallenne ja materiaalit: https://digivisio2030.fi/tapahtuma/avoimen-oppimisen-hyvat-kaytanteet-ja-katsaus-mooceihin-korkeakoulukentalla/

Tavoitteet: Studio tarjoaa konkreettisia työkaluja avoimen oppimisen toteutukseen niin opettajien työssä kuin yhteistyöhankkeissa. Katsaus MOOC:eihin kansainvälisellä korkeakoulukentällä auttaa opettajia ja korkeakouluja asemoitumaan avoimen oppimisen toteuttajina. Avoimien materiaalien kohdalla aihetta lähestytään vastaamalla kysymyksiin: Mistä löytää avointa materiaalia? Miten CC-lisenssi otetaan käyttöön? Miten saavutettavuus taataan avoimessa oppimisessa ja materiaaleissa?

Asiantuntijoina: Anna Lindfors, CSC ja Eila Pajarre, TaY (osatoteutus: Kansainväliset vertaisarvioinnit Digivision kaltaisten digipedagogisten pyrkimysten osalta)


31.10. klo 12.00-13.30 Laadukas digipedagogiikka

Tallenne ja materiaalit: https://digivisio2030.fi/tapahtuma/studio-laadukas-digipedagogiikka/

Laadukas Digipedagogiikka-studiossa Linda Mannila Åbo Akademista ja Jaana Koskela Jyväskylän ammattikorkeakoulusta esittelevät verkko-opetuksen laatukriteerit-osatoteuttajatyön tuloksia. Kommentaattoreina toimivat Olli Vesterinen Digipeda-verkostosta sekä digipedagogiikan osatoteuttajat Mari Varonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Leena Paaso Oulun yliopistosta.

Studiossa kerrotaan myös laatukriteerien jatkotyöstämisestä. Sanna Simola esittelee Howspace-työskentelyä, jonka kautta kaikki korkeakoulut voivat osallistua laatukriteerien työstämiseen.

 Studion jälkeen kutsumme kiinnostuneita jatkamaan työskentelyä digipedagogisten pelisääntöjen työpajaan klo 13.45-14.30 https://digivisio2030.fi/tapahtuma/yhteisten-opintojen-digipedagogisten-pelisaantojen-tyopaja/

Tervetuloa kehittämään yhdessä verkko-opetuksen laatukriteerejä ja digipedagogiikan pelisääntöjä!


23.11. klo 9.00-10.30 Modulaarisuuden pedagogiset periaatteet: Modulaarisuus ja piensuoritukset jatkuvan oppimisen tarjottimella

Tallenne ja materiaalit:  https://digivisio2030.fi/tapahtuma/modulaarisuuden-pedagogiset-periaatteet/

Modulaarisuus ja piensuoritukset jatkuvan oppimisen tarjottimella -studiossa tehdään katsaus ajankohtaisiin käsitteisiin ja näkökulmiin, jotka tukevat jatkuvan oppimisen opintotarjonnan esittämistä tulevalla tarjottimella.

Tavoitteena on tuottaa yhteistä ymmärrystä modulaarisuudesta tarjottimen perusajatuksena ja jäsentymisen tapana. Samalla tarkastelemme piensuoritusten periaatteita osana jatkuvan oppimisen tarjontaa. Kansallinen määrittely on tulossa ja se perustuu EU-neuvoston suositukseen ja piensuoritukset (engl. micro credentials) ovat suosittuja mm. Keski-Euroopassa.

Tule mukaan keskusteluun!


Modulaarisuus ja opetussuunnitelmayhteistyö –osatoteutuksen tekijät:

Terhi Skaniakos, Jyväskylän yliopisto

Eeva Liikanen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Hanna Nurmi, Tampereen yliopisto

Sirpa Tuomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Anneli Ylitalo, Turun ammattikorkeakoulu

Anna-Greta Nyström, Åbo Akademi


12.12. klo 10.00-11.30 Mikro-oppimisen arviointi

Osallistumislinkki

Tallenne ja materiaalit: https://

cscfi.zoom.us/j/68792014709

digivisio2030.fi/tapahtuma/studio-mikro-oppimisen-arviointi/

Tavoitteet: Perehdymme mm. seuraavien osatoteutusten tuloksiin:

  • Oppimisen arvioinnin laadukkaat keinot
  • Tekoälypohjaiset oppijan ohjauksen järjestelmien parhaat ratkaisut ja eettiset ulottuvuudetDigipedagogiikan koulutukset 2023

Kolme ensimmäistä digipedagogiikan koulutusta suunnitellaan korkeakoulujen osatoteutuksina vuonna 2022 seuraavista aiheista:

  1. Pedagoginen käsikirjoittaminen ja oppimismuotoilu, oppijan ohjaus
  2. Arviointi
  3. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digiympäristöissä

Sisällöt tarkentuvat loppuvuodesta 2022 ja koulutuksista tiedotetaan tarkemmin TP4 yhteishenkilöiden kautta.