Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info
titleYleistä
 • Käyttäjäroolit tulee nimetä yhdenmukaisesti palvelukokonaisuudessa
 • Nimessä tulee olla 1.) palvelun nimi, 2.) rooli (mitä sillä voi tehdä), 3.) tarvittaessa: kenelle se on tarkoitettu, 4.) tarvittaessa: mihin tietosisältöön se kohdistuu palvelun sisällä

Käytössä olevia rooleja:

 • Vastuukäyttäjä - vastaa organisaation pääkäyttäjätasoisista käyttöoikeuksista
  • lähtökohtaisesti käytössä vain Opintopolun vastuukäyttäjä
  • poikkeus: ARVO, korkeakoulujen Vastuukäyttäjä (kk)
 • Pääkäyttäjä - jokaisella palvelulla pitää olla pääkäyttäjä. Käyttäjäroolin nimestä on käytävä ilmi, minkä palvelun pääkäyttäjä kyseessä. Myös OPH:n sisällä voi olla palvelun pääkäyttäjiä.
 • Tallentaja
 • Katselija
 • muitakin käytössä
 1. Opetushallituksen ns. superkäyttäjä 
  • Tätä tasoa ei ole tarpeen lisätä, kun uusi palvelu tuodaan Opintopolun palvelukokonaisuuteen
  • Superkäyttäjällä on rekisterinpitäjätasoinen käyttöoikeus käyttöoikeuspalveluun 
  • Nykyisiä ns. superkäyttäjärooleja:
   • Opiskelijavalintarekisterin pitäjä (OPHn oikeus)
   • Yleiskäyttöisten palvelujen pääkäyttäjä (OPH)
 2.  Palvelun nimi-pääkäyttäjä (OPH)
  • Tätä tasoa voi käyttää, jos tarvitaan OPH-virkailijoille oma pääkäyttäjätaso
  • Tätä tasoa ei ole tarpeen lisätä, kun uusi palvelu tuodaan Opintopolun palvelukokonaisuuteen
  • Nimetään: Palvelun nimi-pääkäyttäjä (OPH)
  • esim. Varda-pääkäyttäjä (OPH:n käyttöoikeus)
 3. Prosessin vastuukäyttäjä 
  • Tällä tasolla määritellään, kuka hallinnoi käyttöoikeuksia eri palveluihin organisaation sisällä
  • Tätä tasoa ei ole tarpeen lisätä, kun uusi palvelu tuodaan Opintopolun palvelukokonaisuuteen, jos voidaan käyttää olemassaolevia käyttäjärooleja
   • Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää koulutustoimijoiden pääkäyttäjätasoiset käyttöoikeudet Oppijan palveluihin
    • käyttöoikeusryhmää ylläpitää Opetushallituksen yleiskäyttöiset palvelut -palvelutiimi 
    • uusien pääkäyttäjätasoisten käyttäjäroolien myöntäminen: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi 
   • Pääkäyttäjä (kk) myöntää käyttöoikeudet korkeakoulujen virkailijoille
   • Asiakasorganisaatioilla on oma pääkäyttäjätaso (Arvo, Oiva, OTI yms.)
    • käyttöoikeusryhmiä ylläpitää pääsääntöisesti OPH
    • uusien pääkäyttäjätasoisten käyttäjäroolien myöntäminen: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi
   • Palveluilla saattaa olla myös pelkästään käyttöoikeuksien hallinnointiin luotu käyttäjärooli
    • esim. Varda-käyttöoikeusvastaava (ei oikeuksia Vardassa oleviin tietoihin)
 4. Palvelun nimi - pääkäyttäjä
  • Organisaatiokohtainen pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia ko. palveluun. Pääkäyttäjä on palvelun laajin käyttöoikeus, johon sisältyy myös katseluoikeuksia palveluun.
   • Korkeakouluilla on Pääkäyttäjä (kk)
  • Nimetään: Palvelun nimi -pääkäyttäjä
 5. Palvelun nimi - käyttöoikeus
  • Jokaisella palvelulla tulee olla myös yksi tai useampi perustason käyttäjärooli, jolla on oikeus käsitellä palvelussa olevia tietoja (katsella, lisätä, muokata, poistaa) 
  • Nimetään kuvaavasti ja riittävän yksilöivällä tasolla
  • Jos käyttäjärooleja on vähän, yleinen toimintaa kuvaava käyttöoikeus voi riittää
   • Palvelun nimi -tallentaja
    • esim. eHOKS-tallentaja
   • Palvelun nimi -katselija
    • esim. Organisaatiotietojen katselija
  • Jos käyttäjärooleja on paljon, toiminnan kuvaamisen lisäksi pitää yksilöidä, mihin tietokokonaisuuteen käyttöoikeus kohdistuu
   • Palvelun nimi-tallentaja-tietokokonaisuus 
    • esim. Varda-varhaiskasvatus- ja huoltajatietojen tallentaja
   • Palvelun nimi-katselija-tietokokonaisuus
    • esim. KOSKI-katselija (ei erityisiä henkilötietoja)

Gliffy Diagram
macroId6874ba7b-6d91-46cd-b060-8deae4273374
displayNameEsimerkkejä käyttöoikeuksien nimeämisestä
namekäyttöoikeuksien nimeäminen
pagePin8