Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width15%
Panel
borderStyle
borderColorDarkGoldenRod
bgColorLightGoldenRodYellow
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorBurlyWood
borderWidthborderStyle2solid
titlePikavalinnat

 

solid

 

Page Tree

Page Tree Search

VideoFunet postituslista

Sähköpostiasetukset

 

 

 


 

 

Column
width50%

Tämä wiki-sivusto toimii VideoFunet asiantuntijaryhmän sisäisenä työ- ja tiedotusalueena, toimien samalla julkisena tiedotuskanavana ryhmän toiminnasta ja tapahtumista.

Asiantuntijaryhmä koostuu ensisijaisesti Funet-verkon piirissä toimivien instituutioiden (mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset) videoteknologian parissa työskentelevistä henkilöistä. Ryhmän toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja uudet osallistujat ovat tervetulleita. Ryhmässä käsitellään niin uusia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia kuin kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisten palvelujen suunnittelemista ja kehittämistä. Ryhmä kokoontuu videoneuvottelutekniikalla järjestettävin kokouksiin noin kerran kuukaudessa.

Koordinaattori:

Vesa Savolainen, Funet-palvelut, CSC

solid

 

 

Column
width25%
Panel
borderColorDarkGOldenRod
bgColorLightGoldenRodYellow
titleColorBlack
titleBGColorBurlyWood
borderWidth2
titleUusimmat kirjanmerkit
borderStyle