Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info

Tällä sivulla tiedotamme tiedossa olevista ja suunnitelluista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia yleiskäyttöisten palveluiden hyödyntäjiin.

Lähde: Asennukset ja release notes 2023 sekä  sekä yleiskäyttöisten palvelujen palveluvastaavat

Ajankohtaista

AjankohtaAsiaKohde (ketä koskee)Tiedotustapa
01/2024

VTJ-rajapinnan tuotantokäyttö on alkanut

virkailijat, rekisteröidyt

tämä sivu
12/2024
 • eIDAS-tunnisteet tallentaminen tunnistautuneena hakeneen oppijan tietoihin alkanut
 • estetty käyttöliittymään kirjautuminen palvelukäyttäjätunnuksella

virkailijat, rekisteröidyt

tämä sivu
10/2023

Käyttöliittymämuutoksia:

 • oppijanumerorekisteri (henkilö-ui): taulukkojen päivityksiä
 • KJHH-2392 oppijanumerorekisteri (henkilö-ui): oppijoiden tuontiraporteille lisää hakutoiminnallisuuksia
 • OH-974 organisaatiopalvelu: toimipisteen käyttöoikeuksien muokkausta


virkailijat

tämä sivu
10/2023

Tietoturvatiedote / Dataskyddsmeddelande

Expand
titleAvaa tiedote / Öppna meddelandet

Tietoturvatiedote

Virkailijoiden hakunäkymässä (virkailija.opintopolku.fi) havaittiin maanantaina 2.10.2023 virhe, jonka seurauksena joidenkin organisaatioiden pääkäyttäjät ovat saattanet nähdä hakutoiminnossa myös muiden organisaatioiden virkailijoiden tietoja.

Normaalisti organisaation pääkäyttäjä voi nähdä haussa vain oman organisaationsa virkailijat, mutta virheen takia joillekin pääkäyttäjille on voitu näyttää listanäkymässä myös muiden organisaatioiden virkailijoiden nimiä, käyttäjätunnuksia ja organisaatioita. Yksittäisten virkailijoiden tietoja ei ole ollut mahdollista muokata tai tarkastella tarkemmin. Virkailijoiden tiedot eivät ole päätyneet palvelun ulkopuolelle.

Virhe korjattiin välittömästi 2.10.2023 kun se havaittiin ja virheen toistuminen on estetty. Pahoittelemme tapahtunutta.

Lisätietoja saat tarvittaessa Opetushallituksen tietosuojavastaavalta, tietosuoja@oph.fi.

Dataskyddsmeddelande

Måndagen den 2 oktober 2023 upptäcktes ett fel i sökvyn för administratörer (virkailija.opintopolku.fi), vilket innebar till att vissa organisationers huvudanvändare även kan ha sett informationen om administratörer från andra organisationer i sökvyn.

Normalt kan huvudanvändaren i organisationen bara se administratörer från sin egen organisation i sökningen, men på grund av felet kan vissa huvudanvändare också ha sett andra organisationers administratörer i vyn. I vyn visas administratörers namn, användarnamn och organisationer. Det har inte varit möjligt att ändra eller se mer detaljerad information om enskilda administratörer. Administratörernas uppgifter har inte hamnat utanför tjänsten.

Felet korrigerades omedelbart den 2 oktober 2023 när det upptäcktes och felet kan inte längre upprepas. Vi beklagar det som skedde.

Tilläggsuppgifter fås vid behov av Utbildningsstyrelsens dataskyddsansvariga: tietosuoja@oph.fi.


Opintopolun virkailijat

Virkailijan työpöytä
9/2023
 • KJHH-2304 Kun yhdistetään kahden hakijan (oppijan) identiteetit, hakemustiedot näytetään päähenkilön Muut hakemukset -tiedoissa

Pääkäyttäjä (kk)

palvelutiimin kautta (Opintopolkuaamu)
09/20223
 • KJHH-2362 Manuaalista yksilöintiä ei voi tehdä, jos tiedoissa on puutteita. Käyttöliittymä pyytää täydentämään puutteelliset tiedot.


Palveluiden pääkäyttäjät, OPH

palvelutiimien kautta

(Opintopolkuaamu)

06/2023

Pääkäyttäjä voi purkaa virheellisen yksilöinnin oppijanumerorekisterissä.

Oikeus purkaa yksilöinti on lisätty korkeakoulujen pääkäyttäjille ja KOSKI-pääkäyttäjille.

Pääkäyttäjä (kk), KOSKI-pääkäyttäjä

palvelutiimien kautta
05/2023

Kaksivaiheinen tunnistautuminen otettu käyttöön virkailijan Opintopolussa. Lue lisää: Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Kaikki virkailijat

Tiedotettu OPH-käyttäjiä
05/2023

MPASSid-kertakirjautuminen tullut mahdolliseksi virkailijan Opintopolussa

MPASSid-käyttäjät

Tiedotettu virkailijoita (virkailijan työpöytä)
6.4.2023

Muutoksia organisaatiotietoihin

Opintopolun Organisaatiopalveluun on lisätty organisaatiotyypillä Oppilaitos uusia organisaatioita, joilla ei ole oppilaitostunnusta.

Expand
titleLue lisää tiedotteesta

Näitä ovat
1.) Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin tarvitsemat keinotekoiset oppilaitokset
Muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteri sisältää tietoja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetussa palvelukeskuksen hankkimassa, muussa kuin mainitun lain 10 §:ssä määritellyssä säännellyssä koulutuksessa olevista opiskelijoista. (14.12.2017/884, 27 a §). Jotta opiskelijoita koskevat tiedot voitaisiin tallentaa opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (KOSKI), tiedot koulutustoimijasta ja keinotekoisesta oppilaitoksesta on tallennettava Organisaatiopalveluun. Organisaatiot eivät ole Tilastokeskuksen määritelmän mukaan oppilaitoksia, ja siksi niillä ei ole viisinumeroista oppilaitostunnusta.

2.) Taiteen perusopetuksen oppilaitokset1.4.2023 alkaen Opintopolun organisaatiopalveluun voidaan lisätä koulutuksen järjestäjien ilmoituksen perusteella taiteen perusopetusta hankintana tuottavia sopimusoppilaitoksia. Myös näiden organisaatioiden lisääminen liittyy KOSKI-tietovarantoon. Oppilaitoksille lisätään myöhemmin Tilastokeskuksen oppilaitostunnus, kun Tilastokeskus antaa niille sellaiset.

3.) Opetushallitus
OID tunnisteen 1.2.246.562.10.48587687889 (Opetushallitus) on lisätty oppilaitos, jonka nimi on Opetushallitus. Tämän organisaatioon tallennetaan kielitutkinnot, opetushallinnon tutkinto ja auktorisoitujen kääntäjien tutkinnot.
Edellä olevat organisaatiot ovat organisaatiotyypissä oppilaitos siksi, että Opintopolun muut palvelut kuten koulutustarjonta, ePerusteet ja KOSKI edellyttävät, että tiedot palveluissa ylläpidettävät tiedot liitetään oppilaitokseen.


Tilastokeskuksen oppilaitosmääritelmä:

Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus, jonka opiskelijoiksi opiskelijat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa. Uusi oppilaitos perustetaan, oppilaitos lakkautetaan tai yhdistetään toiseen oppilaitokseen koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai viranomaisten päätösten perusteella.
Tilastokeskus on antanut kullekin oppilaitokselle oman yksilöivän oppilaitostunnuksen. Oppilaitoksia luokitellaan oppilaitostyyppiluokituksella.


Opetushallituksen Opintopolun yleiskäyttöisten palvelujen (organisaatiopalvelun, koodistopalvelun) hyödyntäjille.

Muutosviestinnän postituslista (Sympa-lista)
31.3.2023
 • KJHH-2323 Oppijanumero näkyviin virkailijan omiin tietoihin
 • KJHH-2306 Duplikaattihaun raja-arvon korottaminen 0.4 → 0.5

Korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, virkailijat


16.3.2023
 • KJHH-2119 - Oppijanumeron haun rajapintoihin virheilmoitus, jos hetussa epäillään virhettä 
 • KJHH-2253 - Konfliktit näkyville tuontikoosteraporttiin 
 • KJHH-2257 - Käyttöliittymä tuonnin konfliktien tarkasteluun 
 • KJHH-2298 - ONR: Duplikaattihaku: Kantafunktiota käytetään ilman skeemaa 
 • KJHH-2302 - Rajapinta yksittäisen henkilön oppijanumeron hakuun 
 • KJHH-2275 - Uusi käyttöoikeus tuontidatan tarkastelua varten

Korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, jotka hakevat oppijanumeroita oppijoille ja henkilöstölle 


27.2.2023
 • Oppijanumerohaun Swagger-dokumentaation parantaminen (KJHH-2276)

KJHH-2276: korkeakoulut


14.2.2023
 • Koodistopalvelu: metatietokenttien palautus (KH-403)
 • Passivoi, älä poista palvelukäyttäjätunnusta  (KJHH-2277 )

KH-403: CSC

KJHH-2277: sisäinen tiedotus

KH-403: suoraan asiakkaalle
10.2.2023

Piilotetaan yksityisten elinkeinoharjoittajien nimet ja yhteystiedot. Nimen sijaan näytetään y-tunnus. Toimijan nimi- ja yhteystiedot näytetään ainoastaan OPH:lle.

Organisaatiotietojen hyödyntäjät, varhaiskasvatustoimijatVarda-tiimi on tiedottanut varhaiskasvatustoimijoita muutoksesta
30.1.2023

Passivoidaan automaattisesti palvelukäyttäjätunnukset, joita ei käytetä. (KJHH-2059)

Autentikaatiota vaativien rajapintojen käyttäjiäSisäisesti
25.1.2023

Parannetaan koodistopalvelun virheviestejä

Koodistopalvelun hyödyntäjiäEi
13.12.2022

Oppijanumeron hakuun (controller ja yleistunniste -rajapinnat) on tehty muutoksia:

 • rajapinnassa ollut bugi, joka mahdollisti tietojen siirron ilman hetua ("") on korjattu. 
 • rajapinnat eivät enää hyväksy tuotannossa hetuja, joiden loppuosa alkaa 9:llä
 • rajapintoihin on lisätty tieto passiivinen (true/false), jonka avulla selviää, jos henkilö on passivoitu.
 • oppija controller -rajapinta vaatii hetun, jos kansalaisuus on suomi
 • oppijoiden tuonti -raportille on tehty parannuksia
  • virheraporteille on lisätty tieto käyttäjästä, joka tiedot on tuonut
  • tuontikoosteelta voi tarkastella tietoja tuonneista batch-tunnistekohtaisesti

Muut korjaukset/muutokset:

 • kotikunnan poistetaan henkilön tiedoista, jos henkilölle tulee turvakielto
 • virkailijoiden yhteystiedot piilotetaan

IAM-verkosto
16.11.2022

Hyödyntäjäpalvelu voi hakea tietoa lakkautetuista organisaatioista: Kun organisaation lakkautus-päivämäärää muokataan organisaatio-palvelussa julkaistaan tästä tieto SNS:ään. SNS topic on "organisaatiolakkautus". Julkaistava viesti on muotoa: {"oid":"1.2.246.562.10.11902547485"}

Organisaatiopalvelun tekninen kuvaus#Organisaationlakkauttaminen

Organisaatiopalvelun hyödyntäjätEi
14.11.2022

Oppijanumerorekisteriin on toteutettu tuki henkilötunnuksen uusille välimerkeille ja tarkistusnumeroille. 

Kaikki oppijanumerorekisteriin integroituneet palvelutSisäisesti
12.10.2022

Koodistopalvelun uusi käyttöliittymä asennetaan tuotantoympäristöön 12.10.2022 klo 12 alkaen. Asennuksesta saattaa aiheutua lyhyt käyttökatko. Päivityksen jälkeen rajapinnan osoitteet muuttuvat. Rajapinnat löytyvät jatkossa osoitteesta https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/swagger-ui/index.html.

Expand
titleLue lisää tiedotteesta

Opintopolun koodistopalvelu uudistuu - uusi käyttöliittymä tuotantoon 12.10.2022

Koodistopalvelun uusi käyttöliittymä asennetaan tuotantoympäristöön (https://virkailija.opintopolku.fi) 12.10.2022 klo 12.00 alkaen. Asennuksesta saattaa aiheutua lyhyt käyttökatkos.

Koodistopalvelun uudistuksessa on uudistettu käyttöliittymän ulkoasua ja taustalla olevaa teknologiaa. Tämän lisäksi koodistopalvelun xml-rajapinnat on poistettu. Niiden sijaan tulee jatkossa käyttää REST-rajapintoja.

Koodistopalvelusta löytyy edelleen lähes samat toiminnallisuudet kuin ennen uudistusta, ainoastaan koodistojen tuonti ja vienti tulee jatkossa tehdä csv-muotoisena. Uudistuksen yhteydessä on toteutettu myös parannuksia ohjelmointikoodiin.

Koodistojen ja koodien ylläpito jatkuu ennallaan hajautetusti. Koodistoja ja koodeja ylläpitää koodistolle nimetty omistaja. Keskeisin muutos tietojen ylläpitäjille on, että osa aiemmin valinnaisista kentistä on jatkossa pakollisia. Uudistetussa koodistopalvelussa koodistoryhmä, koodisto ja yksittäinen koodi tulee tallentaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Koodiston organisaatio, omistaja ja kuvaus ovat niin ikään pakollisia tietokenttiä, jotka tulee tallentaa uusille ja muokattaville koodistoille. Pakolliset kentät on merkitty käyttöliittymässä tähdellä. Uutena toiminnallisuutena on toteutettu yksittäisen koodin relaatioiden kopiointi uudelle koodille. Käyttöliittymän uudet käyttöohjeet päivitetään ajan tasalle käyttöönoton jälkeen.

Koodistoja voi jatkossakin hyödyntää avointen rajapintojen kautta. Palvelun hyödyntäminen edellyttää kutsujan tunnisteen (ns. caller-id:n) käyttöä.

Koodistopalvelu on keskitetty tallennus- ja hallintapaikka opetushallinnon koodistoille. Koodistoja ja luokituksia käytetään pohjatietoina ylläpidettäessä Opintopolku-palvelukokonaisuuden muita tietoja (mm. organisaatiotiedot, tarjontatiedot, opintosuoritukset) sekä ulkoisissa palveluissa. Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina myös tiedon hakutilanteissa ja raportti- ja tilastotietojen luokittelutietoina. Koodistopalvelun palvelukortilta löytyy keskeiset tiedot ja linkit lisätietoihin.

Vaikka panostamme testaukseen, palveluihin jää väistämättä virheitä uudistusten yhteydessä. Jos huomaat koodistopalvelussa puutteita tai muuta huomautettavaa, ota yhteyttä osoitteeseen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi.


Terveisin

Opetushallituksen yleiskäyttöisten palvelujen tiimi
yhteisetpalvelut@opintopolku.fi


Jakelu: Koodistopalvelun ylläpitäjät


Koodistopalvelun ylläpitäjätSuora viestintä palvelun käyttäjille
09/2022Ennakkotietoa: Tiedot organisaatioiden lakkautuksista tulossa saataville sns topicilla (organisaation lakkautuksesta julkaistaan sns topiciin organisaatiolakkautus  viesti {"oid":"1.2.3.4.5"})(OH-922)HyödyntäjäpalvelutEi
16.9.2022Oppijanumeron hakuun tarvittavat käyttöoikeudet haettavissa, Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää käyttöoikeudet. Lue lisää: Oppijanumeropalvelu - suppeat tiedotMPASSid-käyttäjätMPASSid-kanavilla
1.9.2022Häiriö Virkailijan Opintopolussa klo 8 alkaen. Kirjautuminen palveluihin estyi autentikaatiopalvelussa olleen tilapäisen suorituskykyongelman vuoksi.VirkailijatVirkailijan työpöydän kautta
02-12/2022

Koodistopalvelun käyttöliittymä uudistetaan vuonna 2022. Tuotantoon siirtymisen tavoiteaikataulu 10/2022.

KoodistopalveluEi
04/2021-04/2022

Organisaatiopalvelun uusi käyttöliittymä tuotantokäytössä 31.3.22 klo 12.30 alkaen

 • Uudistus kohdistui käyttöliittymän ulkoasuun. Käyttöliittymästä poistettiin organisaation kuvailevat tiedot, joita ylläpidetään uudessa koulutustarjonnassa. Rajapintoihin ei tehty muutoksia. Ryhmien ylläpitoon siirrytään navigaatiossa uuden linkin kautta, joka löytyy Organisaatioiden tiedot -päänavigaatiosta. Ohjeiden päivitys on työn alla.

 • Uudistunut käyttöliittymä asennettiin virkailija.opintopolu.fi -palvelun tuotantoympäristöön 31.3.2022 klo 12-12.30

  Expand
  titleLue lisää tiedotteesta

  Opintopolun Organisaatiopalvelun käyttöliittymä uudistuu

  Organisaatiopalvelun uusi käyttöliittymä asennetaan tuotantoon (https://virkailija.opintopolku.fi) torstaina 31.3.2022 klo 12.00 alkaen. Asennuksesta saattaa aiheutua lyhyt käyttökatkos.

  Organisaatiopalvelusta löytyvät edelleen keskeiset tiedot koulutuksen järjestäjistä, oppilaitoksista ja niiden toimipisteistä. Lisäksi Organisaatiopalvelu pitää sisällään varhaiskasvatuksen järjestäjät ja toimipaikat. Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään opetushallinnon palveluissa, kuten Opintopolun koulutustarjonnan ylläpitopalveluissa, Opetushallituksen KOSKI-tietovarannossa ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämässä Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu Oivassa. Lisäksi suuri osa opetushallinnon viestinnästä tapahtuu Organisaatiopalvelun yhteystietoja hyödyntäen.

  Koulutuksen järjestäjän vastuulla on ylläpitää oppilaitosten yhteystietoja ja toimipisteitä Organisaatiopalvelussa. Käythän tarkistamassa 1.4.2022 alkaen, että oppilaitosten ja toimipisteiden yhteystiedot ovat ajan tasalla.

  Vaikka panostamme testaukseen, palveluihin jää väistämättä virheitä uudistusten yhteydessä. Jos huomaat Organisaatiopalvelussa puutteita tai muuta huomautettavaa, ota yhteyttä osoitteeseen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi.


  Opetushallituksen yleiskäyttöisten palvelujen tiimi
  yhteisetpalvelut@opintopolku.fi


OrganisaatiopalveluSuora viestintä palvelun käyttäjille
01/2022

Oppijanumeroa koskeva lakimuutos voimaan 1.1.2022 

OppijanumerorekisteriEi
12/2021

Opetushallituksen tietoturvavaatimus: CSRF-tokenin lisääminen HTTP-kutsuihin tulossa pakolliseksi tuotannossa 7.12.2021

 • Käyttäjän tietoturvan parantamiseksi otetaan käyttöön menettely, jossa Opintopolun HTTP-rajapintoihin lisätään Cross-site Request Forgery -hyökkäyksiltä suojaava parametri.
 • Lue lisää: CSRF-tokenin lisääminen HTTP-kutsuihin
Kaikki palvelutCSRF-projektin kautta
12/2020

Caller-id:n käyttö kaikissa rajapintakutsuissa tullut pakolliseksi kaikissa rajapintakutsuissa

Kaikki palvelutCaller-id-projektin kautta


Häiriötiedotteet

Yleiskäyttöiset palvelut tiimi tiedottaa häiriöistä organisaatio- , koodisto- ja käyttöoikeuspalveluissa sekä oppijanumerorekisterissä Virkailijan työpöytäviestinnän ja substanssipalvelujen ylläpitämien sähköpostilistojen kautta.

 • Virkailijan työpöytäviestintä

  • kohderyhmä: virkailijat, joilla on yksi tai useampi käyttöoikeus virkailijan Opintopolun palveluihin
 • oph_kriittiset_tiedotukset(a)postit.csc.fi

  • kohderyhmä: OPH:n virkamiehet ja OPH:n palvelukokonaisuuden kehittäjätInfo
titleTiedotteet sähköpostiin

Muutosviestintä

https://postit.opintopolku.fi/sympa/info/yhteisetpalvelut

Voit halutessasi liittyä postituslistalle ja saada tietoa yleiskäyttöisiin palveluihin (koodistot, organisaatiot, käyttöoikeus- ja henkilötietopalvelu) tehtävistä muutoksista. Pyrimme tiedottamaan asioista, joilla arvioimme olevan vaikutuksia palveluiden hyödyntämiseen. Emme tiedota jokaisesta yksittäisestä yleiskäyttöisiin palveluihin tehtävästä muutoksesta.

Häiriöviestintä

https://postit.opintopolku.fi/sympa/info/yhteiset-kriittiset-tiedotukset

Mikäli palvelunne hyödyntää Opetushallituksen yleiskäyttöisiä ja muita yhteisiä palveluita (mm. CAS-autentikaatio, käyttöoikeus-, koodisto-, organisaatio-, viestintäpalvelu), voit liittyä postituslistalle, jolla tiedotamme palveluissa olevista häiriöistä.

Liity listalle

Siirry sivulle https://postit.opintopolku.fi/sympa/lists

 • Valitse lista, jolle haluat liittyä
 • Valitse Subscribe.
 • Syötä sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään.
 • Lähetä (submit).

Poistu listalta

Siirry sivulle https://postit.opintopolku.fi/sympa/lists

 • Valitse lista, jolta haluat poistua
 • Valitse Unsubscribe.
 • Syötä sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään.
 • Lähetä (submit)