Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2025 aikana. Vähintään 70 % tavoitearkkitehtuurin mukaisista uusista palveluista on otettu käyttöön ja ne ovat eri asiakasryhmien käytettävissä vuoden 2024 2025 loppuun mennessä.


Info
iconfalse

Ihmislähtöisiä palveluja jokaiseen elämäntilanteeseen 

- jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus 

...