Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PalveluPalvelu2domainjuuri-URLgithub-linkki
Koodistopalvelukoodistovirkailija.opintopolku.fikoodisto-apphttps://github.com/Opetushallitus/koodisto-app
Koodistopalvelukoodistovirkailija.opintopolku.fikoodisto-servicehttps://github.com/Opetushallitus/koodisto
KäyttöoikeuspalvelushibbolethVirkailijatunnistus.opintopolku.fi

Käyttöoikeuspalvelukayttooikeus-servicetunnistus.opintopolku.fi
https://github.com/Opetushallitus/kayttooikeus
CASCASvirkailija.opintopolku.ficas/https://github.com/Opetushallitus/cas
CAS oppija


https://github.com/Opetushallitus/cas-oppija
KäyttöoikeuspalveluHaka/MPASSID-tunnistusvirkailija.opintopolku.fiservice-provider-apphttps://github.com/Opetushallitus/service-provider
KäyttöoikeuspalveluCAS-etusivun login-notifikaatiotvirkailija.opintopolku.filogin-notifications/api/notificationshttps://github.com/Opetushallitus/login-notifications
KäyttöoikeuspalveluCAS-etusivun login-notifikaatiotvirkailija.opintopolku.filogin-notificationshttps://github.com/Opetushallitus/login-notifications
Käyttöoikeuspalvelukayttooikeus virkailija.opintopolku.fikayttooikeus-servicehttps://github.com/Opetushallitus/kayttooikeus
Käyttöoikeuspalvelukayttooikeus virkailija.opintopolku.fikayttooikeus-service/cas/tunnistushttps://github.com/Opetushallitus/kayttooikeus
Käyttöoikeuspalvelukayttooikeus virkailija.opintopolku.fikayttooikeus-service/userDetailshttps://github.com/Opetushallitus/kayttooikeus
Oppijanumerorekisterihenkilotietomuutosvirkailija.opintopolku.fihenkilotietomuutos-servicehttps://github.com/Opetushallitus/henkilotietomuutos
Oppijanumerorekisterionrvirkailija.opintopolku.fioppijanumerorekisteri-servicehttps://github.com/Opetushallitus/oppijanumerorekisteri
Oppijanumerorekisterihenkilo-ui virkailija.opintopolku.fihenkilo-uihttps://github.com/Opetushallitus/henkilo-ui
OppijanumerorekisteriVäestötietojärjestelmä-integraatiovirkailija.opintopolku.fivtj-servicehttps://github.com/Opetushallitus/vtj
Organisaatiopalveluorganisaatiovirkailija.opintopolku.fiorganisaatio-apphttps://github.com/Opetushallitus/organisaatio
Organisaatiopalveluorganisaatiovirkailija.opintopolku.fiorganisaatio-servicehttps://github.com/Opetushallitus/organisaatio
Organisaatiopalveluorganisaatiovirkailija.opintopolku.fiorganisaatio-uihttps://github.com/Opetushallitus/organisaatio
OrganisaatiopalveluOrganisaatioiden rekisteröinti (Varda)virkailija.opintopolku.fivarda-rekisterointihttps://github.com/Opetushallitus/varda-rekisterointi
OrganisaatiopalveluOrganisaatioiden rekisteröinti  (JOTPA)rekisterointi.opintopolku.fijotpahttps://github.com/Opetushallitus/rekisterointi
OrganisaatiopalveluOrganisaatioiden rekisteröinti (Varda, JOTPA)virkailija.opintopolku.fivarda-rekisterointi/hakija/loginhttps://github.com/Opetushallitus/varda-rekisterointi
Osoitepalveluosoitepalveluvirkailija.opintopolku.fiosoitekoostepalveluhttps://github.com/Opetushallitus/osoitepalvelu
Osoitepalveluosoitepalveluvirkailija.opintopolku.fiosoitepalvelu-uihttps://github.com/Opetushallitus/osoitepalvelu
Kansallisen Palveluväylän
Yleiskäyttöinen Liityntäpalvelinhttps://github.com/Opetushallitus/palveluvayla


OTI siirtynyt Opintopolku ylläpidolle 30.9.2022