Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kirjaston koordinaatiotiimi on tehnyt tänä vuonna paljon yhteistyötä koulutuksen ja opetuksenjärjestäjien, opettajien, kirjastojen ja kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa. Yhteistyöstä on syntynyt muun muassa uusia oppimateriaaleja (katso esimerkiksi Suomen Ilmailumuseon materiaali lentoaikatailuista), koulutuksia  koulutuksia ja niiden tallenteita (katso esimerkiksi Avoimeen oppimiseen ja opetukseen -webinaarin tallenteet) , ja eri aiheiden oppimateriaalien kokoelmia (katso esimerkiksi kokoelma kestävästä kehityksestä korkeakouluopetuksessa). Myös useat oppimateriaalit on kätilöity julkaistuiksi. Suurella ilolla olemme myös seuranneet avointen oppimateriaalien matkaa uusiin palveluihin: 15 kirjastossa on otettu Avointen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaalit osaksi kirjaston valikoimaa ja myös oppimisalustojen puolella on herätty tuomaan avoimia oppimateriaaleja automaattisesti saataville.

...