Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Synergiaryhmä kokoontui vuonna 2022 kaikkiaan seitsemään kuuteen etäkokoukseen ja kahteen etätyöpajaan. Etäkokoukset ja -työpajat järjestettiin Zoom-verkkokokoustyökalulla.

 • Etäkokous 15.2.
 • Etäkokous 29.3. 
 • Etäkokous 6.5.
 • Etätyöpaja 2.6.
 • Etäkokous 23.9.
 • Etätyöpaja 11.10.
 • Etäkokous 3.11.
 • Etätyöpaja Etäkokous 9.12.

Synergiaryhmän yhteisen toiminnan lisäksi verkostosta  vuoden 2020 lopulla muodostettu Opetusyhteistyön työryhmä jatkoi työskentelyään myös vuoden 2022 aikana.  Lisäksi perustettiin Digivision kommentointien iskuryhmä, joka konseptien kommentoinnin lisäksi osallistuisi myös muuten Digivision työn tukemiseen ja yhteistyön vahvistamiseen, RRF-maahanmuuton digi-infran teemoja käsittelevä iskuryhmä käynnisti työnsä myös helmikuussa 2022. Kesäkuun työpajan yhteydessä perustettiin vuonna 2019 aloitettua MITKO-työtä jatkamaan uusi työryhmä.

...